Endelig indstilling til tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed

6. november 2015

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB) og har nu færdiggjort sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets indstilling af 4. november 2015 til tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed.

Medicintilskudsnævnet har tidligere haft et forslag til indstilling sendt i høring. I forhold til forslaget har nævnet i den endelige indstilling ikke foretaget nævneværdige ændringer.

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at der synes at være en stor underbehandling af alkoholafhængighed, og i indstillingen lægger nævnet derfor op til at udvide antal tilskudsberettigede lægemidler mod alkoholafhængighed, således at lægen i højere grad kan overveje anden behandling end disulfiram (Antabus®) til deres alkoholafhængige patienter.

Nævnet anbefaler, at acamprosat får generelt klausuleret tilskud med klausulen ”Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed”. Acamprosat synes at være et rationelt valg til mange alkoholafhængige og synes også at være forbundet med forholdsvis få bivirkninger sammenlignet med andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed. Klausulen er vigtig for at sikre, at behandlingen med acamprosat ikke står alene. Samtidig anbefaler nævnet, at disulfiram bevarer generelt uklausuleret tilskud, da behandling med disulfiram er og kan være et nødvendigt led i en større behandlingsstrategi mod alkoholafhængighed.

Nævnet mener, at denne anbefaling støtter op om udmeldingen i den nyligt færdiggjorte Nationale Kliniske Retningslinje, som også anbefaler, at medicinsk behandling af alkoholafhængige i højere grad end hidtil bør bestå af andre lægemidler end disulfiram.

Lægemiddelstyrelsen vil nu behandle Medicintilskudsnævnets indstilling og træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...