Endelig indstilling til tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter

27. januar 2015

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter (ATC-gruppe M01A ekskl. glucosamin, M02A, N02BA, N02BB og N02BE) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at der fremover bør være generelt tilskud til de mest hensigtsmæssige og rationelle behandlingsvalg indenfor smertebehandlingen.

Derfor anbefaler nævnet, at receptpligtige pakninger af paracetamol bør have generelt (uklausuleret) tilskud. De fleste af disse pakninger har i dag klausuleret tilskud.

Indenfor gruppen af NSAID anbefaler nævnet, at der fremover kun bør være generelt tilskud til ibuprofen, dexibuprofen og naproxen. Hermed understøtter nævnet de generelle anbefalinger om at anvende ibuprofen eller naproxen som førstevalg indenfor denne gruppe. Tilskud til de øvrige NSAID’er mener nævnet bør administreres efter enkelttilskudsordningen. Derudover anbefaler nævnet, at der bør være generelt tilskud til receptpligtige pakninger af acetylsalicylsyre.

Medicintilskudsnævnet har tidligere haft et forslag til indstilling sendt i høring. I forhold til forslaget har nævnet i den endelige indstilling foretaget enkelte justeringer.

Sundhedsstyrelsen vil nu behandle Medicintilskudsnævnets indstilling og træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for medicinen.

Link

Medicintilskudsnævnets indstilling


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...