Fenytoin "DAK" 100 mg udgår

15. december 2015

Tabletterne Fenytoin "DAK", som bruges til at forebygge visse typer epileptiske anfald og i sjældne tilfælde til behandling af hjerterytmeforstyrrelser, markedsføres ikke længere i Danmark

Salget af Fenytoin DAK i Danmark har de seneste år været meget lille, og derfor har Takeda, der er indehaver af markedsføringstilladelsen, valgt at stoppe salget i Danmark. Tabletterne Fenytoin ”DAK” 100 mg bliver derfor ikke længere solgt på danske apoteker.

Der findes ikke andre lægemidler med Fenytoin på markedet i Danmark, men det er fortsat muligt for danske patienter at få alternative Fenytoin-præparater udleveret, hvis patientens læge søger Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse til Fenytoin-præparater med markedsføringstilladelse fra udlandet.

Derudover er det muligt at få fremstillet Fenytoin-tabletter magistrelt på recept fra Glostrup Apotek og Skanderborg Apotek uden dispensation fra Lægemiddelstyrelsen.

De alternative Fenytoin-præparater har også delekærv, hvilket vil sige, at brugeren nemt kan dele tabletterne.

Læger skal huske at søge om enkelttilskud til hver enkelt patient, da patienterne ellers ikke får tilskud til deres Fenytoin.

Læger skal dog være opmærksomme på, at Fenytoin har et snævert terapeutisk interval. Der kan derfor være forskelle i den absorberede mængde Fenytoin mellem forskellige præparater, også selv om styrken er den samme. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor, at lægerne måler patienternes serumkoncentration af Fenytoin ca. 1 uge efter præparatskift, og når det i øvrigt findes klinisk indiceret, fx ved anfaldsforværring. 

Patienter, der skifter til alternative Fenytoin-præparater og oplever, at anfaldene bliver værre skal kontakte lægen med det samme. Patienter bør ikke ændre dosis eller ophøre med medicinen uden samråd med lægen. Derudover bør patienterne også selv være opmærksomme på, at de ved skift skal have målt deres koncentration af Fenytoin i blodet en ekstra gang.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...