Forventet mangel på Bactroban (mupirocin)

16. oktober 2015

Lægemiddelsstyrelsen forventer, at der frem til januar 2016 kommer mangel på Bactroban Nasal, der bruges til at behandle MRSA i næsen. I stedet kan Bactroban salve 2 % anvendes.

Desuden henstilles til, at Bactroban salve 2 % ikke udskrives til anden topikal behandling pga. leveringsvanskeligheder.

GlaxoSmithKline Pharma A/S, som er indehaveren af markedsføringstilladelsen for Bactroban Nasal, har informeret Lægemiddelstyrelsen om, at det ikke er muligt at levere Bactroban Nasal til det danske marked pga. produktionsproblemer.

Bactroban Nasal næsesalve bruges til udryddelse af MRSA i næsen hos bærere af MRSA. Elimination af MRSA på kroppen, herunder i næsen, hos bærere er en vigtig del af forebyggelsesindsatsen mod yderligere udbredelse af MRSA i Danmark.

Bactroban Nasal næsesalve forventes at være på markedet igen i januar 2016.

Til læger

Bactroban 2 % salve er et dokumenteret alternativ til udryddelse af MRSA i næsen, så længe Bactroban Nasal næsesalve ikke er tilgængelig. Bemærk at der er små forskelle i sammensætningen af Bactroban Nasal og Bactroban salve 2 %, hvilket blandt andet kan have betydning for patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens. Nogle patienter kan få lokale bivirkninger af Bactroban salve 2%.

Til patienter, hvor Bactroban salve 2 % ikke kan anvendes, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der foretages en individuel vurdering af, hvilken anden behandling der i så fald skal bruges. Der henvises til den regionale MRSA-enhed eller den lokale mikrobiologiske afdeling.

Der henstilles til, at Bactroban salve 2 % i den kommende tid ikke udskrives til anden topikal anvendelse, men udelukkende til udryddelse af MRSA i næsen.  Bactroban salve 2 % er også ramt af produktionsproblemer, og der er derfor begrænset lager af Bactroban salve 2 %.

GlaxoSmithKline Pharma A/S vil i den nærmeste fremtid udsende brev til relevante læger med yderligere information.

Til patienter/raske bærere af MRSA

Personer, der skal behandles med Bactroban Nasal, vil i den kommende tid få udskrevet Bactroban salve 2 % i stedet. Selv om der i indlægssedlen for produktet er angivet, at Bactroban salve 2 % ikke bør anvendes i næsen, er der dokumentation for, at salven kan bruges i næsen. Følg lægens anvisning.

Fakta om MRSA og Bactroban

MRSA er en forkortelse for methicillin-resistent Staphylococcus aureus. Det er en bakterie (stafylokok), der er modstandsdygtig over for behandling med almindelige antibiotika. Bakterien kan findes på huden eller i næsen, uden man har tegn på betændelse (infektion). Dette kaldes bærertilstand. Bakterien kan overføres ved direkte berøring mellem mennesker eller ved berøring af genstande, fx et dørhåndtag.

Bactroban er handelsnavnet for creme, salve og næsesalve indeholdende det antibiotiske stof mupirocin. Bactroban Nasal næsesalve er godkendt til elimination af MRSA i næsen. Bactroban creme og almindelig salve kan anvendes til hudinfektioner med stafylokokker og/eller streptokokker, herunder MRSA, der er følsomme for mupirocin.

Læs mere om MRSA (Link til Q and A)


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...