Gebyrer for medicinsk udstyr i 2015

5. januar 2015

Gebyrerne for medicinsk udstyr er blevet pris/lønreguleret jvf. statens regler.

Det gælder gebyrsatserne for registrering af fabrikanter og udstyr, importører og distributører, sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, og ændring af afprøvning, samt tilsyn og kontrol af bemyndigede organer i Danmark.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udstedt: 


Disse bekendtgørelser ophæver hhv. bekendtgørelse nr. 1572 af 16. december 2013 og bekendtgørelse nr. 1574 af 18. december 2013.

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. januar 2015.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...