Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod demens

6. november 2015

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod demens (ATC-gruppe N06D) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 4. november 2015 om tilskudsstatus for lægemidler mod demens.

I dette forslag lægger nævnet op til, at den billigste medicin mod demens fremover bør have generelt klausuleret tilskud til patienter, hvis demenssygdom er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. Det drejer sig om tabletter, der indeholder donepezil eller memantin. Den øvrige medicin mod demens bør efter nævnets vurdering fortsat ikke have generelt tilskud. For de patienter, som ikke kan anvende de billige tabletter fx pga. bivirkninger, kan lægen ligesom i dag søge om enkelttilskud.

Nævnet mener, at denne anbefaling vil kunne understøtte en rationel anvendelse af medicin mod demens i henhold til den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet den 5. november 2015 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 5. november 2015 til parter – lægemidler mod demens.

Der er høringsfrist den 5. februar 2016. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen og PLO bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...