Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til tilskudsstatus for medicin mod alkohol­afhængighed

3. juni 2015

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 1. juni 2015 om tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed.

I dette forslag lægger nævnet op til at udvide antal tilskudsberettigede lægemidler mod alkoholafhængighed, således at lægen i højere grad kan overveje anden behandling end disulfiram (Antabus®) til deres alkoholafhængige patienter.

Nævnet anbefaler, at acamprosat får generelt klausuleret tilskud med klausulen ”Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed”, idet acamprosat synes at være et rationelt valg til mange alkoholafhængige og synes at være forbundet med forholdsvis få bivirkninger sammenlignet med andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed. Samtidig anbefaler nævnet, at disulfiram bevarer generelt uklausuleret tilskud, da behandling med disulfiram kan være et nødvendigt led i en større behandlingsstrategi mod alkoholafhængighed.

Nævnet mener, at denne anbefaling støtter godt op om udmeldingen i den nyligt færdiggjorte Nationale Kliniske Retningslinje, som også anbefaler, at medicinsk behandling af alkoholafhængige i højere grad end hidtil bør bestå af andre lægemidler end disulfiram.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 2. juni 2015 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 2. juni 2015 til parter – lægemidler mod alkoholafhængighed.

Der er høringsfrist den 2. september 2015. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen og PLO bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...