Mobil visning

Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

20. januar 2015

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (ATC-gruppe R03) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling:

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 19. januar 2015 til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

I dette forslag lægger nævnet op til, at der fremover bør være generelt tilskud til den mest hensigtsmæssige og rationelle medicin inden for dette sygdomsområde.  Nævnet mener, at et rationelt valg af inhalationsmedicin bør være baseret på effekt og pris - uanset device og doseringshyppighed. Nævnet mener ikke, at der er belæg for at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet, og derfor kan efter nævnets vurdering langt hovedparten af patienterne uproblematisk skifte fra ét device til et andet.

På baggrund af ovenstående anbefaler nævnet, at de billigste inhalationsspray og inhalationspulvere i hver lægemiddelgruppe bevarer generelt tilskud. Nævnet anbefaler endvidere, at de dyrere lægemidler inden for hver gruppe ændrer tilskudsstatus til generelt klausuleret tilskud til velbehandlede patienter i de helt særlige situationer, hvor lægen vurderer, at det ikke er muligt at oplære patienten i brug af et inhalationsdevice med et lægemiddel i samme gruppe med generelt tilskud uden klausulering.

Nævnet mener, at denne anbefaling støtter godt op om den indsats, der foregår i flere regioner, for at tilskynde lægerne til at udskrive de billigste inhalationslægemidler.

Nævnet anbefaler desuden, at det generelle tilskud til de orale beta-2-agonister bortfalder. Baggrunden for dette er, at det generelt anbefales at anvende inhalationsbehandling. Hertil kommer, at de orale beta-2-agonister har flere bivirkninger end inhalationsbehandling.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 19. januar 2015 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 19. januar 2015 til parter – lægemidler mod astma og KOL.

Der er høringsfrist den 20. april 2015. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger:

Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...