Lægemiddelstyrelsen søger forslag til medlemmer af Godkendelsespanelet vedr. tilskud til ernæringspræparater

9. december 2015

Lægemiddelstyrelsen søger forslag til medlemmer af Godkendelsespanelet vedr. tilskud til ernæringspræparater for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Alle kan stille forslag om, hvem der skal være medlem af Godkendelsespanelet, herunder bringe sig selv i forslag.

Godkendelsespanelets opgave

Godkendelsespanelet har til opgave at rådgive Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med vurderinger af ansøgninger om tilskud til ernæringspræparater.

Medlemmer og kompetencer

Der vil ved indstilling af medlemmer til både nævn og udvalg blive lagt vægt på såvel faglig baggrund som praktisk erfaring med klinisk ernæring og ernæringspræparaters anvendelse og effekt. Medlemmer kan indstilles på baggrund af deres personlige kompetencer og relevant erfaring.

Lægemiddelstyrelsen udpeger medlemmerne af Godkendelsespanelet. Ved udpegningen bliver der lagt vægt på medlemmets viden om, praktisk erfaring med og interesse for ernæring i almindelighed og ernæringspræparater i særdeleshed samt på, at nævnet sammensættes således, at nævnet får en bred ernæringsfaglig ekspertise. Der er således behov for både lægelig og diætetisk ekspertise inden for klinisk ernæring og børns ernæring, herunder neonatologi, allergologi, metaboliske sygdomme samt gastroenterologi. 

Ved udpegningen bliver der desuden lagt vægt på, at medlemmerne ikke må have økonomiske eller andre interesser i virksomheder, som producerer eller forhandler ernæringspræparater, som kan gøre dem inhabile.

Sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen fungerer som sekretariat for Godkendelsespanelet. Panelet forventes at holde mindst 4 møder årligt.  

Godkendelsespanelets medlemmer modtager honorar i henhold til aftale med Lægemiddelstyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen senest 15. januar 2016.

Forslag skal sendes til Send en mail eller til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S – vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...