Ledig bevilling til Aarhus Trøjborg Apotek (Genopslag)

14. august 2015

Bevillingen til at drive Aarhus, Trøjborg Apotek er ledig per 1. december 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Der ydes ikke tilskud til apotekere, der efter den 1. juli 2015 meddeles bevillingen som yderligere et apotek (supplerende enhed), jf. lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning.

Aarhus, Trøjborg Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 9. april 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Aarhus, Trøjborg Apotek er beliggende i postnummer 8200.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger om den reviderede vejledning, som er gældende for den ledige bevilling til Aarhus, Trøjborg Apotek, kan fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Sundhedsstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen stiles til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 14. september 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Aarhus Trøjborg Apotek nr. 317

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2012  2013  2014 
Omsætning - receptur  34.535.035  30.259.811  24.822.069 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.159.188  1.130.497  917.959 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.985.479  2.193.661  2.236.416 
Frihandelsvarer  5.063.228  5.621.457  5.869.059 
Andre driftsindtægter  335.934  330.288  285.068 
Bruttoomsætning  43.078.864  39.535.714  34.130.571 
Rabatudgifter  380.537  317.627  246.433 
Nettoomsætning  42.698.327  39.218.087  33.884.138 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  516  1.677  3.917 
Dyrlægepakninger (kr.)  66.133  90.387  97.820 
Antal pakninger til enkeltpersoner  165.485  164.962  162.976 


Distributionsenhed under Aarhus, Trøjborg Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Apoteksudsalg 2014  Omsætning 
Skejby  8.038.491 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1  lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, jf. lov nr. 580 af 4. maj 2015.Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...