Ledig bevilling til Aarhus Trøjborg Apotek

12. maj 2015

Bevillingen til at drive Aarhus Trøjborg Apotek er ledig per 1. december 2015.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Aarhus, Trøjborg Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 9. april 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. 

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 11. juni 2015 kl. 12.00.

Ifølge en overgangsbestemmelse i lov om ændring af apotekerloven vil personer, som inden den 1. juli 2015 indgiver ansøgning om bevilling efter lovens § 15, stk. 1 eller 2, og som den 1. juli 2015 eller senere meddeles bevilling, kunne ansøge om garanti for lån til overtagelse eller etablering af apotek, apoteksfilial og apoteksudsalg. For sådanne lån finder de hidtil gældende regler og vilkår anvendelse.

Oplysninger vedr. Aarhus Trøjborg Apotek nr. 137

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011
2012
2013
Omsætning - receptur  30.992.220
 34.535.035
 30.259.811
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
 705.574
 1.159.188
 1.130.497
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
1.243.187 1.985.479 2.193.661
Frihandelsvarer 3.481.849 5.063.228 5.621.457
Andre driftsindtægter
323.741 335.934 330.288
Bruttoomsætning
36.746.571 43.078.864 39.535.714
Rabatudgifter
276.117 380.537 317.627
Nettoomsætning
36.470.454 42.698.327 39.218.087
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
351 516 1.677
Dyrlægepakninger (kr.)
41.105 66.133 90.387
Antal pakninger til enkeltpersoner
138.887 165.485 164.962


Distributionsenhed under Aarhus, Trøjborg Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Apoteksudsalg 2013
Omsætning
Skejby
7.593.767

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...