Ledig bevilling til Aars Apotek

9. juni 2015

Bevillingen til at drive Aars Apotek med Aalestrup Apotek som apoteksfilial er ledig per 1. november 2015.

Aalestrup Apotek har siden 2007 været tilknyttet Aars Apotek som supplerende enhed. 

Sundhedsstyrelsen har med afgørelse på struktursag af den 1. juni 2015 besluttet, at Aalestrup Apotek omdannes til en filial af Aars Apotek.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. 

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S 
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 4. august 2015 kl. 12.00.

Ifølge en overgangsbestemmelse i lov om ændring af apotekerloven vil personer, som inden den 1. juli 2015 indgiver ansøgning om bevilling efter lovens § 15, stk. 1 og som den 1. juli 2015 eller senere meddeles bevilling, kunne ansøge om garanti for lån til overtagelse eller etablering af apotek, apoteksfilial og apoteksudsalg. For sådanne lån finder de hidtil gældende regler og vilkår anvendelse.

Oplysninger vedr. Aars Apotek, nr. 259

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011 2012
2013
Omsætning - receptur 22.669.602
21.990.581 20.756.195
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
818.270
803.881
751.698
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 
1.240.757
1.281.864
1.360.921
Frihandelsvarer
3.238.827
3.337.058
3.040.443
Andre driftsindtægter
211.439
213.288
217.511
Bruttoomsætning
28.178.895
27.626.672
26.126.768
Rabatudgifter
303.789
297.248
281.215
Nettoomsætning
27.875.106
27.329.424
25.845.553
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
213
0
167
Dyrlægepakninger (kr.)
100.838
98.713
127.013
Antal pakninger til enkeltpersoner
158.821
157.853
154.986

Distributionsenheder af Aars Apotek (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013 Omsætning
Haverslev
 
Hornum (lukket per 15.03.15)
 
Ravnkilde
 
I alt
2.705.141

Oplysninger vedr. Aalestrup Apotek nr. 260

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011
2012
2013
Omsætning - receptur
21.470.358
19.582.644
18.023.152
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 
469.074
458.140
416.014
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
1.088.667
1.112.090
1.157.406
Frihandelsvarer 
1.764.969
1.829.392
1.633.565
Andre driftsindtægter
154.186
153.416
155.957
Bruttoomsætning 
24.947.254 
23.135.682
21.386.094
Rabatudgifter 
449.558
420.904
393.167
Nettoomsætning 
24.497.696
22.714.778
20.992.927
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
 0
5.396
1.805
Dyrlægepakninger (kr.)
45.354
58.908
81.179
Antal pakninger til enkeltpersoner
136.007
136.047
134.699


Distributionsenheder af Aalestrup Apotek (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013 
Omsætning
Møldrup
 
Bjerregrav
 
Skals
 
Ulbjerg
 
Ialt 
7.812.079


Medicinudleveringssted 2013 Omsætning
Gedsted 
708.820


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...