Ledig bevilling til Allinge Apotek

6. november 2015

Bevillingen til at drive Allinge Apotek er ledig pr. 1. maj 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Allinge Apotek er beliggende i postnummer 3770.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger om den reviderede vejledning, som er gældende for den ledige bevilling til Allinge Apotek kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 4. december 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Allinge Apotek nr. 175

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

14.865.854

13.165.612

13.375.718

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

400.888

362.186

256.906

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.332.537

1.265.234

1.394.582

Frihandelsvarer

2.295.159

2.222.416

2.353.865

Andre driftsindtægter

149.171

111.826

97.273

Bruttoomsætning*

19.043.609

17.127.274

17.478.344

Rabatudgifter

380.703

345.792

353.189

Nettoomsætning

18.662.906

16.781.482

17.125.155

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

30.172

26.737

27.979

Dyrlægepakninger (kr.)

60.667

68.987

78.752

Antal pakninger til enkeltpersoner

111.766

108.599

110.331


Distributionsenheder af Allinge apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Klemensker

1.890.095

Østerlars

835.687

Tejn

756.196

Hasle

2.451.642

Gudhjem

1.036.689

I alt

7.010.309


Medicinudleveringssted 2014

Omsætning

210.202


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...