Ledig bevilling til Fredericia Axeltorvs Apotek

20. november 2015

Bevillingen til at drive Fredericia Axeltorvs Apotek er ledig pr. 1. maj 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Fredericia Axeltorvs Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2015 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Fredericia Axeltorvs Apotek er omfattet af § 6, stk.1 og 4, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Fredericia Axeltorvs Apotek er beliggende i postnummer 7000.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet. Se den reviderede vejledning

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 11. januar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Fredericia Axeltorvs Apotek nr. 223

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

43.924.157

41.348.249

42.339.380

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.322.674

1.241.715

1.009.015

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.282.204

2.220.395

2.212.734

Frihandelsvarer

4.433.266

4.674.990

4.656.938

Andre driftsindtægter

466.894

432.466

498.952

Bruttoomsætning*

52.429.195

49.917.815

50.717.019

Rabatudgifter

570.929

518.515

528.876

Nettoomsætning

51.858.266

49.399.300

50.188.143

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

90.706

94.507

119.415

Antal pakninger til enkeltpersoner

271.913

274.103

283.277

Distributionsenheder af Fredericia Axeltorvs apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Apoteksudsalg 2014

Omsætning

Vesterbrogade

4.496.603


Medicinudleveringssteder 2014

Omsætning

Taulov

3.296.251

Skærbæk

1.402.446

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...