Ledig bevilling til Gentofte Apotek

20. november 2015

Bevillingen til at drive Gentofte Apotek er ledig pr. 1. maj 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Gentofte Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2015 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Gentofte Apotek er beliggende i postnummer 2820.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet. Se den reviderede vejledning

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 11. januar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Gentofte Apotek nr. 215

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

27.859.070

25.010.987

24.517.072

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.016.712

908.794

731.748

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.219.316

2.155.005

2.237.931

Frihandelsvarer

5.801.455

5.846.212

5.914.995

Andre driftsindtægter

357.365

347.099

353.902

Bruttoomsætning*

37.253.918

34.268.097

33.755.648

Rabatudgifter

275.706

237.673

232.613

Nettoomsætning

36.978.212

34.030.424

33.523.035

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

130.096

126.859

57.371

Dyrlægepakninger (kr.)

327.340

302.180

343.853

Antal pakninger til enkeltpersoner

172.914

164.885

165.207


Distributionsenheder af Gentofte apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)


Apoteksudsalg 2014

Omsætning

Vangede

5.255.868


Medicinudleveringssteder 2014

Omsætning

Smakkegårdsvej

455.131

Munketorvet

72.805


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...