Ledig bevilling til Glostrup Apotek

26. maj 2015

Bevillingen til at drive Glostrup Apotek er ledig per 1. februar 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Glostrup Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Glostrup Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Glostrup Apotek har tilknyttet en dosispakkefunktion og har 5 leasede dosispakkemaskiner. Dosispakkefunktionen er beliggende Priorparken 880, 2605 Brøndby.

Glostrup Apotek har desuden tilknyttet en produktionsafdeling for magistrelle lægemidler, beliggende på Paul Bergsøesvej 16, 2600 Glostrup.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 4. august 2015 kl. 12.00.

Ifølge en overgangsbestemmelse i lov om ændring af apotekerloven vil personer, som inden den 1. juli 2015 indgiver en komplet ansøgning om bevilling efter lovens § 15, stk. 1, og som den 1. juli 2015 eller senere meddeles bevilling, kunne ansøge om garanti for lån til overtagelse eller etablering af apotek, apoteksfilial og apoteksudsalg. For sådanne lån finder de hidtil gældende regler og vilkår anvendelse.

Oplysninger vedr. Glostrup Apotek, nr. 109

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011 2012 2013
Omsætning - receptur 69.172.186  68.327.083  65.177.528
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
2.637.948
2.562.644
 2.379.419
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
4.486.881
4.722.538
4.685.314
Frihandelsvarer
10.602.573
10.698.250
11.593.573
Andre driftsindtægter
26.664.391
27.169.537
27.275.247
Bruttoomsætning 
152.382.067
147.183.389
137.757.012
Rabatudgifter
593.100
576.324
526.729
Nettoomsætning
151.788.967
146.607.065
137.230.283
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
2.040.449
2.065.179
2.459.174
Dyrlægepakninger (kr.) 
3.609.341
4.569.945
4.398.561
Antal pakninger til enkeltpersoner
418.649
420.423
425.237

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...