Ledig bevilling til Onlineapotek

8. september 2015

Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af apotekerloven er trådt i kraft den 1. juli 2015. På denne baggrund opslås hermed to bevillinger til onlineapoteker.

Bevillingerne opslås ledige efter apotekerlovens § 15, stk. 1.

Onlineapotekerne skal være tilgængelige for brugerne senest 1 år efter at bevillingstagerne er blevet udnævnt.

Af din ansøgning skal det fremgå, at du, i henhold til apotekerlovens § 15, stk. 5, opfylder de formelle betingelser for at få tildelt en apoteksbevilling:

  • Du er myndig og ikke under lavværgemål
  • Du er ikke under konkurs
  • Du har bestået dansk farmaceutisk eksamen eller en tilsvarende eksamen taget i udlandet, og som kan ligestilles med en dansk farmaceutisk eksamen.
  • Du skal vedlægge dit eksamensbevis eller på anden vis dokumentere, at du er uddannet farmaceut.

Indehaveren af bevilling til et onlineapotek skal overordnet overholde samtlige de regler, der gælder for apoteker. Indehaveren af bevillingen skal tilbyde information om lægemidler og muliggøre rådgivning i mindst 47 timer pr. uge.

Indehaveren af bevillingen vil skulle bidrage til apotekernes udligningsordning, men vil ikke kunne modtage udligningsstøtte.

I bekendtgørelse nr. 675 af 20. maj 2015 om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler er der fastsat supplerende regler, som gælder i forbindelse med onlineforhandling af lægemidler.

Ansøgning om bevilling til at drive onlineapotek sendes til henholdsvis Sundhedsstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningerne mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres efter henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen stiles til: Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen og forfremmelseskonsulenter i hænde senest den 30. november 2015 kl. 12.00.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lov nr. 580 af 4. maj 2015.

For nærmere oplysninger om tekniske forhold vedrørende onlineapotek kan du henvende dig til Statens Serum Institut, Sundhedsdata og –it, programleder Lene Ærbo tlf. 7221 6838, e-mail: Send en mail.

Adresser på forfremmelseskonsulenter og udkast til vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger kan rekvireres ved henvendelse til Henriette Fahnøe Clausen e-mail Send en mail, tlf. 44 88 96 19, Karina Stavnsbjerg e-mail Send en mail tlf. 44 88 93 30 eller Anne Husted e-mail Send en mail tlf. 44 88 91 35.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...