Ledig bevilling til Otterup Apotek

6. februar 2015

Bevillingen til at drive Otterup Apotek med Søndersø Apotek som apoteksfilial er ledig per 1. juni 2015.

Otterup Apotek har siden 2007 været tilknyttet Søndersø Apotek som supplerende enhed. 

Sundhedsstyrelsen har med afgørelse på struktursag af den 30. januar 2015 besluttet, at Søndersø Apotek omdannes til en filial af Otterup Apotek.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 5. marts 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Otterup Apotek nr. 121

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

   2011  2012 2013
Omsætning - receptur  16.479.903  15.460.411  14.881.757
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  628.301  598.338  570.523
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.022.136  1.034.594  1.007.409
Frihandelsvarer  2.420.226  2.329.493  2.311.804
Andre driftsindtægter  143.017  129.891  138.520
Bruttoomsætning  20.693.583  19.552.727 18.910.013
Rabatudgifter  183.106  164.637  153.533
Nettoomsætning   20.510.477  19.388.090  18.756.480
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  0  0   0
Dyrlægepakninger (kr.)  44.334  44.557  46.677
Antal pakninger til enkeltpersoner  121.388  118.884  119.390


Distributionsenhed af Otterup Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013
 Omsætning
Bårdesø
 164.524


Oplysninger vedr. Søndersø Apotek nr. 165

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011
2012 2013
Omsætning - receptur
16.581.703
15.432.472
14.743.186
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
461.775
438.901
418.340
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
1.047.580
1.009.500
1.028.906
Frihandelsvarer
2.363.593
2.386.267
2.536.846
Andre driftsindtægter
120.757
121.094
118.919
Bruttoomsætning 
20.575.407
19.388.233
18.846.197
Rabatudgifter
235.506
202.719
187.041
Nettoomsætning
20.339.901
19.185.514
18.659.156
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
55.827
46.272
13.053
Dyrlægepakninger (kr.)
1.494.453
1.578.924
2.000.370
Antal pakninger til enkeltpersoner
103.682
101.060
 99.284


Distributionsenhed af Søndersø Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013  Omsætning 
Morud
 1.115.508
Veflinge
 982.859


Medicinudleveringssteder 2013  Omsætning
Nørreby
 11.574


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...