Ledig bevilling til Skjern Apotek

6. november 2015

Bevillingen til at drive Skjern Apotek er ledig.   

Skjern Apotek har indtil nu været en supplerende enhed under Tarm Apotek, men de to apoteker slås nu op særskilt. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Skjern Apotek er beliggende i postnummer 6900.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger om den reviderede vejledning, som er gældende for den ledige bevilling til Skjern Apotek kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 4. december 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Skjern Apotek nr. 305

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

17.626.058

16.387.708

17.506.739

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

748.103

701.983

477.654

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.222.389

1.290.543

1.342.204

Frihandelsvarer

3.068.556

3.046.550

3.089.862

Andre driftsindtægter

180.551

156.736

163.555

Bruttoomsætning*

22.845.657

21.583.520

22.580.014

Rabatudgifter

214.908

200.577

215.400

Nettoomsætning

22.630.749

21.382.943

22.364.614

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

167

0

170

Dyrlægepakninger (kr.)

106.039

115.824

114.669

Antal pakninger til enkeltpersoner

123.776

124.177

129.265


Distributionsenheder af Skjern Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Borris

 986.586

Stauning

 282.634

City Kiosk

  20.518

Astrup

 379.988

Ialt

1.669.726


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...