Ledig bevilling til Sorø Apotek

20. november 2015

Bevillingen til at drive Sorø Apotek er ledig pr. 1. juni 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Sorø Apotek er beliggende i postnummer 4180.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet. Se den reviderede vejledning

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 11. januar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Sorø Apotek nr. 7

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

24.732.794

23.600.100

24.403.611

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

808.101

772.633

564.460

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.668.061

1.628.806

1.705.912

Frihandelsvarer

3.626.668

3.947.964

4.041.444

Andre driftsindtægter

270.680

257.408

234.197

Bruttoomsætning*

31.106.304

30.206.911

30.949.624

Rabatudgifter

250.443

233.548

239.478

Nettoomsætning

30.855.861

29.973.363

30.710.146

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

7.750

Dyrlægepakninger (kr.)

309.114

322.441

426.555

Antal pakninger til enkeltpersoner

165.101

164.865

169.482


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...