Ledig bevilling til St. Thomas Apotek, Vejle

30. oktober 2015

Bevillingen til at drive St. Thomas Apotek, Vejle er ledig pr. 1. april 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

St. Thomas Apotek, Vejle er omfattet af bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

St. Thomas Apotek, Vejle er omfattet af § 6, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste. 

St. Thomas Apotek, Vejle er beliggende i postnummer 7100.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger om den reviderede vejledning, som er gældende for den ledige bevilling til Sct. Thomas Apotek, Vejle, kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 30. november 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. St. Thomas Apotek, Vejle nr. 271

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

  2012  2013  2014 
Omsætning - receptur  30.342.155 27.956.150 28.427.431
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.131.049 1.105.867 936.596
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.666.354 1.618.987 1.637.974
Frihandelsvarer  4.254.072 4.098.541 3.919.367
Andre driftsindtægter  359.582 338.050 340.216
Bruttoomsætning  37.753.212 35.117.595 35.261.584
Rabatudgifter  287.252 256.147 247.524
Nettoomsætning  37.465.960 34.861.448 35.014.060
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  2.056.897 1.744.646 2.194.138
Dyrlægepakninger (kr.)  551.321 559.085 691.901
Antal pakninger til enkeltpersoner  188.061 184.586 184.169

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...