Ledig bevilling til Tarm Apotek

6. november 2015

Bevillingen til at drive Tarm Apotek er ledig.

Tarm Apotek har indtil nu haft Skjern Apotek som en supplerende enhed, men bevillingen til Skjern Apotek slås nu op selvstændigt.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Tarm Apotek er beliggende i postnummer 6880.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger om den reviderede vejledning, som er gældende for den ledige bevilling til Tarm Apotek kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 4. december 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Tarm Apotek nr. 98

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

29.169.269

27.575.804

28.174.157

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

888.245

828.707

614.946

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.774.091

1.811.760

1.918.170

Frihandelsvarer

3.794.929

3.818.677

3.536.487

Andre driftsindtægter

297.285

316.606

344.120

Bruttoomsætning*

35.923.819

34.351.554

34.587.880

Rabatudgifter

450.752

421.279

423.854

Nettoomsætning

35.473.067

33.930.275

34.164.026

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

626

0

872

Dyrlægepakninger (kr.)

1.134.007

1.253.549

1.762.260

Antal pakninger til enkeltpersoner

208.638

208.935

213.045

Distributionsenheder af Tarm Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Filial – Ølgod Apotek:

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

 

2014

Omsætning - receptur

13.532.643

Apoteksforbeholdte lægemidler

314.653

Ikke apoteksforbeholdte lægemidler

984.610

Frihandelsvarer

1.638.363

Bruttoomsætning

16.596.943

Rabatudgifter

257.470

Nettoomsætning

16.339.473


Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Hemmet

673.366

Hoven

284.610

Ådum

159.873

Lyne

485.972

Horne

648.529

Ansager

2.089.535

Tistrup

1.490.607

Ialt

5.832.492


Medicinudleveringssted 2014

Omsætning

Skovlund

694.344


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...