Ledig bevilling til Viborg Svane Apotek

4. marts 2015

Bevillingen til at drive Viborg Svane Apotek er ledig per 1. august 2015.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Viborg Svane Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. 

Viborg Svane Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S 

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. april 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Viborg Svane Apotek nr. 03

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011 2012 2013
Omsætning - receptur
57.020.639
 54.099.823
 50.779.436
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
 1.372.803
 1.437.100
 1.415.950
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
 2.325.676
 2.476.874
 2.497.511
Frihandelsvarer
 6.341.533
 6.641.265
 6.884.316
Andre driftsindtægter
 764.912
 808.536
 799.836
Bruttoomsætning
 67.825.598
 65.463.598
 62.377.049
Rabatudgifter 
 646.955
 604.794
 555.214
Nettoomsætning
67.178.643 64.858.804 61.821.835
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)
729.930 665.513 689.706
Dyrlægepakninger (kr.)
133.412 122.448 119.924
Antal pakninger til enkeltpersoner
303.514 307.946 308.714


Distributionsenhed af Viborg Svane Apotek

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013
Omsætning
Vammen
 965.933


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...