Medicintilskudsnævnet starter revurdering af tilskudsstatus for medicin i resten af ATC-gruppe N

17. december 2015

Medicintilskudsnævnet vil i første halvdel af 2016 starte på revurdering af tilskudsstatus for medicin i resten af ATC-gruppe N – nervesystemet.

Revurderingen omfatter disse grupper af medicin:

  • Bedøvelsesmidler (N01)
  • Sovemedicin (N05C)
  • Medicin mod opioidafhængighed (N07BC)
  • Medicin mod neuropatiske smerter (N01BB02-lidocain plaster, N01BX04-capsaicin plaster, N03AF01-carbamazepin, N03AX12-gabapentin, N03AX16-pregabalin, N06AX21-duloxetin. Derudover vil anden medicin (fx tricykliske antidepressiva og lamotrigin) indgå i sammenligningsgrundlaget)
  • Medicin i ATC-grupperne N07A, N07C, N07X + N02BG: Blandet gruppe medicin bl.a. mod sclerose

Vi har allerede revurderet tilskudsstatus for noget medicin i grupperne, og dette medicin er derfor ikke omfattet. Flunazirin (N07CA03) bliver revurderet sammen med migrænemedicin (N02C) og natriumoxybat (N07XX04) sammen med medicin mod ADHD (N06BA).

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for denne medicin, kan I sende til Send en mail senest den 15. februar 2016. Alle bidrag bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger m.fl.

Når Medicintilskudsnævnet har udarbejdet forslag til fremtidig tilskudsstatus for medicin omfattet af denne revurdering, sender nævnet sine forslag i høring hos virksomheder samt relevante interessenter.

Link

Statusoversigt over revurderingsprocessen

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...