Meld hændelser med hjælpemidler

14. januar 2015

Sundhedsstyrelsen opfordrer med ny kampagne kommunerne til at indberette fejl, svigt og mangler ved hjælpemidler.

En borger falder og slår sig voldsomt, da håndtaget falder af hans rollator. En sengehest er ikke låst og en borger falder ud af sengen og brækker armen. Sådan lyder et par eksempler på alvorlige hændelser med hjælpemidler, der skal indberettes til Sundhedsstyrelsen.

Med en ny kampagne sætter Sundhedsstyrelsen nu fokus på, at kommunerne også skal huske at indberette hændelser med medicinsk udstyr. Det vil sige alvorlige ulykker med f.eks. kørestole, krykker, badestole eller lign. som ikke skyldes menneskelige fejl, men fejl, svigt eller mangler ved selve hjælpemidlet eller mangelfuld brugervejledning.

”Det er meget vigtigt, at hændelser med hjælpemidler bliver indberettet til Sundhedsstyrelsen. I mange kommuner er de gode til selv at reparere de defekte hjælpemidler eller tilpasse dem til den enkelte bruger. Men selv om problemet godt kan løses her og nu på det lokale hjælpemiddeldepot, er det vigtigt, at fabrikanten får at vide, hvis der er en sikkerhedsrisiko ved et hjælpemiddel, og medarbejderne i kommunerne er en meget vigtig kilde til den information”, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsens sektion for medicinsk udstyr, Kristine Rasmussen.

Indberetningerne har effekt

Når Sundhedsstyrelsen modtager en indberetning om et sikkerhedsproblem ved et hjælpemiddel, beder Sundhedsstyrelsen fabrikanten om at undersøge sagen. ”Undersøgelsen kan føre til, at vi beder producenten om at ændre produktet. F.eks. fik vi en indberetning på en rollator, hvor håndtaget knækkede. Det betød, at vi henvendte os til fabrikanten, og på baggrund af deres undersøgelse bad vi om, at bolten til håndtaget blev udskiftet på alle rollatorer af den type. Et andet eksempel er, at vi på et tidspunkt modtog en indberetning, hvor stroppen på en lift knækkede, og en borger faldt på gulvet.

Fabrikantens undersøgelse viste, at stroppen var blevet slidt før tid og hændelsen kunne forebygges med bedre vejledning omkring rengøring og vedligehold. På baggrund af hændelsesindberetningen, valgte fabrikanten at opdatere brugervejledningen, samt udsende sikkerhedsinformation til alle kunder vedrørende de nye procedurer ”, fortæller Kristine Rasmussen.

Samarbejde med kommunerne om borgerens og medarbejderens sikkerhed

Sundhedsstyrelsen har samarbejdet med kommunerne om at skabe opmærksomhed omkring hændelser med medicinsk udstyr. Det er vigtigt, at alle hændelser med medicinsk udstyr bliver indberettet både for borgerens skyld, men også for medarbejdernes egen skyld, da et hjælpemiddel som svigter, også kan forårsage arbejdsskader hos medarbejdere. Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor til, at indberetningen af hændelser med hjælpemidler bliver sat på dagsordenen i kommunerne, så man sikrer, at der er faste rutiner for indberetninger af hændelser.

I løbet af januar bliver der sendt kampagnemateriale ud til alle kommuner. Kampagnematerialet består af et faktaark samt undervisningsmateriale målrettet medarbejderne, som oplever hændelser med hjælpemidler i kommunerne. Kampagnematerialet kan også findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Meld hændelser med hjælpemidler. Hændelser med medicinsk udstyr kan indberettes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.medicinskudstyr.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...