MFR-vaccinen er en sikker vaccine

3. marts 2015

Sundhedsstyrelsen har gennemgået de indberettede bivirkninger fra MFR-vaccinen de sidste fem år

Som følge af den aktuelle medieomtale af MFR-vaccinen har Sundhedsstyrelsen gennemgået alle indberetninger om formodede bivirkninger til MFR-vaccinen de sidste fem år (2010 – 2015). Samlet set er det vores vurdering, at der er få bivirkninger til MFR-vaccinen, og at de bivirkninger vi ser i Danmark, er i overensstemmelse med de samlede internationale erfaringer.

Der er givet mere end 800.000 doser af vaccinen til børn i vaccinationsprogrammet i Danmark de seneste fem år. Sundhedsstyrelsen har i den periode modtaget i alt 173 indberetninger om formodede bivirkninger til vaccinen.

Sundhedsstyrelsen følger MRF-vaccinen tæt og udarbejder hvert kvartal statusartikler om de indberettede bivirkninger i Nyt om Bivirkninger. Alle kan indberette bivirkninger via Sundhedsstyrelsens hjemmeside og alt, der er indberettet, fremgår af Sundhedsstyrelsens rapporter over formodede bivirkninger. En indberetning om en formodet bivirkning betyder derfor ikke, at der nødvendigvis er sammenhæng mellem vaccinen, og de symptomer, der opleves som bivirkninger til vaccinen.

Oversigt over indberetningerne

121 af indberetningerne vedrører ikke-alvorlige symptomer, som fx reaktioner på indstiksstedet, utilpashed eller feber efter vaccinationen.

52 af indberetningerne er klassificeret som alvorlige. Alvorlige indberetninger er defineret som, at tilstanden er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller lignende.

Se oversigten over samtlige indberetninger for MFR-vaccinen de sidste fem år*, og vejledningen til oversigten.

Konkrete indberetninger

Blandt de alvorlige indberetninger er der blandt andet:

  • Et tilfælde af hjernebetændelse (encephalit). Sagen har været indbragt for Patienterstatningen, som har vurderet, at det sandsynligvis ikke er vaccinen, der var årsag til sygdommen. 
  • Tre tilfælde af skadet hørelse. Sagerne har været indbragt for Patienterstatningen, som har vurderet, at det sandsynligvis ikke er vaccinen, der var årsag til skaderne. 
  • Fem tilfælde af aluminiumsallergi. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er usandsynligt, at det er vaccinationen, der er årsagen til allergien, eftersom vaccinen ikke indeholder aluminium.

Sundhedsstyrelsen har samlet set konkluderet, at de indberettede danske bivirkninger efter vaccination med MFR-vaccinen svarer til det forventede og er i overensstemmelse med meldingerne fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som modtager indberetninger fra alle EU- og EØS-lande.

Når man vaccinerer et meget stort antal mennesker, vil der være tilfælde, hvor sygdomme eller symptomer opstår omkring samme tidspunkt som vaccinationen, uden at der behøver være en sammenhæng med vaccinationen. Hvis man skal have sikker viden om bivirkninger til vacciner, er man derfor nødt til at lave større videnskabelige befolkningsstudier, der undersøger, om sygdomme forekommer oftere hos de vaccinerede sammenlignet med befolkningen i det hele taget.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat MFR-vaccinen, da det er en effektiv vaccine til at beskytte mod mæslinger, røde hunde og fåresyge, som alle kan medføre alvorlige komplikationer. Særligt mæslinger er en alvorlig og ekstremt smitsom sygdom. Mæslinger smitter gennem luften og kan selv i lande med høj hospitalsstandard som Danmark medføre dødsfald hos en ud af 2500 - 3000 personer. I udviklingslandene er dødeligheden væsentlig højere – helt oppe på mellem 1 og 5 pr. 100 mæslingetilfælde. 

* På rapporten står der: Earliest reaction date er den 1. oktober 2005. Det betyder, at nogen har indberettet en bivirkning, der opstod på denne dato, men at den først er indberettet mere end fem år senere.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...