1. Fakta om POTS og Gardasil

5. februar 2015

Det er hverken be- eller afkræftet, at POTS kan være en bivirkning af Gardasil

Syndromet POTS er karakteriseret ved, at hjertefrekvensen stiger voldsomt, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket i oprejst tilstand er labilt. Det giver typisk symptomer som svimmelhed, udtalt træthed og besvimelser. POTS kan diagnosticeres bl.a. ved en vippelejetest. Syndromet kan forekomme efter eksempelvis hurtig vækst i teenagealderen, infektionssygdomme, voldsomme traumer eller virusinfektioner. 

POTS ses hos begge køn, men tilstanden forekommer hyppigst hos kvinder i alderen 15 til 50 år. Hyppigheden kendes ikke præcist, men tal fra Landspatientregistret viser, at der i perioden 2006-2012 har været 96 indlæggelser af patienter, som havde diagnosen POTS. POTS forekommer også hos personer, der ikke er vaccineret med Gardasil. 

Samlede antal indberetninger

På verdensplan er der registreret i alt 66 indberetninger om POTS som formodet bivirkning efter vaccination med HPV-vaccinen (tallet er opgjort pr. 30. september 2014). Størstedelen af indberetningerne stammer fra Danmark og USA. Sundhedsstyrelsen har ved udgangen af 3. kvartal 2014 registreret i alt 33 danske indberetninger, hvor diagnosen POTS er indberettet som en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Der er distribueret ca. 165 millioner doser af HPV-vaccinerne på verdensplan.

Vurdering af sammenhæng mellem POTS og Gardasil

EU’s bivirkningskomité, PRAC, afsluttede i starten af december 2014 en rutinemæssig gennemgang af sikkerheden ved Gardasil. Bivirkningskomiteen konkluderede, at det på nuværende tidspunkt hverken er muligt at be- eller afkræfte, om der er en årsagssammenhæng mellem vaccination med Gardasil og forekomsten af POTS. Der er flere forhold, som vanskeliggør en vurdering af, om POTS er en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Det skyldes bl.a., at POTS er en relativt ny diagnose, hvor symptombilledet varierer. Dertil kommer, at der i befolkningen er en baggrundsforekomst af POTS, at baggrundshyppigheden er ukendt samt at årsagsmekanismerne ikke er klarlagt. POTS skal derfor overvåges nøje i forbindelse med kommende gennemgange af sikkerheden ved Gardasil, og der er iværksat et særligt tiltag i form af et nyt spørgeskema, som skal sikre opfølgning på bivirkningsindberetninger, hvor symptomer kunne tyde på POTS. 

PRAC’s samlede vurdering af HPV-vaccinen i december 2014 er, at fordelene ved at forebygge udviklingen af livmoderhalskræft fortsat opvejer de ulemper, der kan være forbundet med vaccination og risikoen for bivirkninger.

Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital og Sundhedsstyrelsen er enige om disse vurderinger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...