3. Indsatser i forbindelse med bivirkninger til HPV-vaccinationen

5. februar 2015

I november 2013 blev Folketingets satspuljepartier enige om at etablere et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersoner, hvor de kan få rådgivning om bivirkninger ved HPV-vaccinen og mulighed for behandling heraf. De konkrete indsatsområder, som Danske Regioner henholdsvis Sundhedsstyrelsen er ansvarlige for at gennemføre, fremgår af aftale af 20. juni 2014: Notat vedrørende udmøntning af Satspulje 2014 om HPV

Nyt Om Bivirkninger

Sundhedsstyrelsen opsamler løbende viden om bivirkninger og sikrer, at denne viden formidles til regioner og relevante sundhedspersoner.

Status for denne aktivitet er, at Sundhedsstyrelsen én gang i kvartalet laver en artikel, der beskriver alle de alvorlige formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen, som i de forudgående 3 måneder er meldt til Sundhedsstyrelsen. Artiklen offentliggøres i det elektroniske nyhedsbrev Nyt om Bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen kommenterer og vurderer i artiklen disse bivirkninger, ligesom der i artiklen informeres om nye relevante vurderinger, fx fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Ud over offentliggørelse i Nyt om Bivirkninger er der indgået aftale med Danske Regioner om, at man herfra sender artiklen videre til de fem regioner, og at man herfra sender artiklen til de praktiserende læger.

Informationsmateriale

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner udarbejder informationsmateriale til de praktiserende læger, bl.a. med afsæt i Sundhedsstyrelsens opsamling af viden om indberettede bivirkninger, fx ved HPV-vaccinen.

Sundhedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale, som de praktiserende læger kan udlevere til patienter og pårørende. Dette materiale er offentliggjort her på hjemmesiden: 

Informationsmaterialet er udarbejdet efter drøftelse med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Statens Serum Institut, Danske Regioner og konsultationssygeplejersker samt efter drøftelse i Rådet for Lægemiddelovervågning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...