Ny vejledning for fællesnordiske pakninger

26. marts 2015

Lægemiddelmyndighederne i de nordiske lande har i samarbejde udarbejdet ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” for at lette det regulatoriske arbejde med fællesnordiske pakninger. 

Dokumenterne er gældende for såvel humane som veterinære lægemidler. ”Guideline on Nordic Packages” indeholder generel information vedrørende fællesnordiske pakninger, mens der i ”Frequently Asked Questions” dokumentet findes mere detaljerede svar på konkrete spørgsmål relateret til pakningerne. Nye samt opdaterede spørgsmål i FAQ-dokumentet er dateret d. 25. februar 2015.

Det er muligt for indehavere af markedsføringstilladelser at stille generelle spørgsmål vedrørende fællesnordiske pakninger. Til dette formål skal skemaet “Question to the Nordic package group” anvendes. 

Samtlige dokumenter er udarbejdet i samarbejde mellem lægemiddelmyndighederne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Dokumenterne kan læses på den svenske Läkemedelsverkets hjemmeside

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...