Opdateret notat om medicinsk cannabis

10. december 2015

Lægemiddelstyrelsen har opdateret notatet om medicinsk brug af cannabis, og det foreligger nu i en 3. udgave.

Notatet er blevet opdateret i forhold til den seneste udvikling og nyeste viden.

Af konkrete forskelle i forhold til notatets 2. udgave kan nævnes:

  • Opdatering af statistik og oplysninger om antal kliniske forsøg i Danmark.
  • Opdatering af tal på udleveringstilladelser, ordinationer af Sativex m.v.
  • Nyt afsnit om lægevidenskabelig evidens på området (5.1.).
  • Nyt kapitel 8 om mulighed for magistrel fremstilling af lægemidler med cannabis som indholdsstof.
  • Nyt afsnit om de udenlandske erfaringer, hvor der er medtaget flere lande, end der var i 2. udgave.
  • Opdateret liste med flere folketingsspørgsmål, samråd m.v.

Link

Medicinsk brug af Cannabis, 3. udgave (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...