Opdateret notat om medicinsk cannabis

10. december 2015

Lægemiddelstyrelsen har opdateret notatet om medicinsk brug af cannabis, og det foreligger nu i en 3. udgave.

Notatet er blevet opdateret i forhold til den seneste udvikling og nyeste viden.

Af konkrete forskelle i forhold til notatets 2. udgave kan nævnes:

  • Opdatering af statistik og oplysninger om antal kliniske forsøg i Danmark.
  • Opdatering af tal på udleveringstilladelser, ordinationer af Sativex m.v.
  • Nyt afsnit om lægevidenskabelig evidens på området (5.1.).
  • Nyt kapitel 8 om mulighed for magistrel fremstilling af lægemidler med cannabis som indholdsstof.
  • Nyt afsnit om de udenlandske erfaringer, hvor der er medtaget flere lande, end der var i 2. udgave.
  • Opdateret liste med flere folketingsspørgsmål, samråd m.v.

Link

Medicinsk brug af Cannabis, 3. udgave (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.