Opdatering af produktresumeer på grund af ændrede ATC-koder for 2015

16. januar 2015

Indehavere af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, samt den gensidige anerkendelsesprocedure, skal være opmærksomme på ændrede ATC-koder for 2015.

Ændringerne foretages i henhold til WHOCC’s opdateringer af ATC-koderne for humane lægemidler, og kan ses i Medicinpriser fra den 2. februar 2015 - samt for veterinære lægemidler, der vil fremgå i Medicinpriser på et senere tidspunkt.

Hvis ATC-kode eller tekst er ændret for et lægemiddel, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, eller den gensidige anerkendelsesprocedure, skal indehaver af markedsføringstilladelsen søge om opdatering af produktresumeet, jf. Vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...