Præcisering af tilskudsklausuler for visse antipsykotiske lægemidler

3. august 2015

Fra den 31. august 2015 vil tilskudsklausulerne for visse antipsykotiske lægemidler blive præciseret. På oversigten kan du se såvel de gældende som de nye klausuler.

Med afgørelsen af 17. september 2014 på revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler blev tilskud til visse antipsykotika klausuleret. Formuleringen af klausulerne har imidlertid givet anledning til en del misforståelser, som har medført, at vi får mange ansøgninger om enkelttilskud i tilfælde, hvor det ikke har været hensigten, at lægerne skulle søge. 

Derfor har vi drøftet klausulteksterne med Medicintilskudsnævnet, som har anbefalet, at vi præciserer klausulerne, således at ”Psykotiske tilstande” bliver erstattet med ”Patienter”, som den eneste ændring i klausulerne.

Vi har sendt besked til virksomhederne, og vi orienterer relevante lægevidenskabelige selskaber, Lægeforeningen, apotekerne, distrikts psykiatriske centre m.fl. om de præciserede klausuler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...