Reduktion af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr

8. juli 2015

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til regioner og kommuner om, hvordan de kan reducere klassificerede ftalater, når de køber medicinsk udstyr. Flere udbydere af medicinsk udstyr tilbyder allerede ftalatfrie alternativer.

Stort set alt indkøb af medicinsk udstyr til regioner og kommuner sker via centrale indkøbsafdelinger. Vejledningen giver regioner og kommuner information om, hvordan de kan reducere brugen af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr gennem deres indkøbspolitik. 

Sundhedsstyrelsens mål er at nedsætte menneskers udsættelse for ftalater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæggende eller forplantningsevnen. 

Der er ikke forbud mod at anvende ftalater i medicinsk udstyr, men for visse typer medicinsk udstyr skal det fremgå af mærkningen, hvis der er anvendt bestemte typer af klassificerede ftalater. Denne liste er opdateret i vejledningen, og der er i dag 12 mærkningspligtige ftalater. Sundhedsstyrelsen har desuden beskrevet den nyeste viden om sikkerheden ved ftalater i medicinsk udstyr i vejledningen.

Status blandt regioner og kommuner

Vejledningen til regioner og kommuner om reduktion af klassificerede ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr blev udgivet i 2013. Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen og på samme tid evalueret brugbarheden samt den overordnede status på området.

Sundhedsstyrelsen udførte 15 interviews med repræsentanter fra indkøbsafdelinger i regioner og kommuner samt 3 udbydere af medicinsk udstyr i forbindelse med revisionen. Regioner og kommuner fortæller, at de kender til vejledningen, og mange har brugt den i deres udbudsmateriale. Derudover beskriver de, at reduktion af indkøb af medicinsk udstyr med klassificerede ftalater generelt er et prioriteret indsatsområde. 

Regioner og kommuner har eksempelvis fokus på klassificerede ftalater i deres udbudskrav og medvirker herigennem til at synliggøre behovet for alternative materialer. Det medvirker også til at reducere brugen af medicinsk udstyr med indhold af klassificerede ftalater.

Flere ftalatfrie alternativer

Flere udbydere af medicinsk udstyr har forbedret deres produktbeskrivelser med oplysninger om indholdet af ftalater. Udbyderne fremhæver, at de efterstræber indkøb af udstyr uden de mærkningspligtige ftalater. Producenterne tilbyder desuden ftalatfrie alternativer, og medicinsk udstyr uden klassificerede ftalater kommer på markedet i stigende grad.

Sundhedsstyrelsen mener, det er vigtigt, at brugen af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr bliver reduceret endnu mere, når det er muligt uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. 

Sundhedsstyrelsen sender yderligere information samt den opdaterede vejledning til alle regioner og kommuner i løbet af denne uge.

Link

Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...