Sikkerhed ved off label-brug af medicin

29. januar 2015

Sundhedsstyrelsen sætter i en ny rapport fokus på overvågning af sikkerheden ved off label-brug af medicin i Danmark.

Off label-brug af medicin sker blandt andet, når et lægemiddel bruges til et formål, som præparatet ikke er godkendt til, eller hvis et præparat administreres anderledes, end godkendelsen af præparatet tilskriver.

Off label-behandling er et udbredt fænomen i Danmark og i resten af verden. At medicin bliver brugt off label i stor udstrækning har flere årsager. I nogle tilfælde er det den eneste mulighed for behandling, i andre tilfælde fravælges de godkendte behandlinger til fordel for medicin, fordi den i den enkelte situation er til større gavn for patienten.

De seneste år har der været tiltagende fokus på overvågning af sikkerheden ved off label-brug af medicin. Både i Sundhedsstyrelsen og i resten af EU er der øget opmærksomhed på anvendelse af medicin til behandlinger, der ikke er omfattet af medicinens godkendte produktresumé, og på behovet for udvikling af bedre overvågning af sikkerheden i forbindelse med off label-brug af medicin.

Link

Rapport om overvågning af sikkerheden ved off label-brug af medicin i Danmark


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...