Sundhedsstyrelsen ændrer medicintilskuddet til visse svage smertestillende lægemidler

6. oktober 2015
Med virkning fra den 29. februar 2016 ændrer vi tilskuddet til noget svag smertestillende medicin fx paracetamol og visse NSAID.

Baggrund for ændringerne

Noget medicin har fx flere bivirkninger eller er dyrere end andet, uden at det nødvendigvis er bedre. Derfor ændrer vi i tilskuddene, så der vil være tilskud til den mest hensigtsmæssige medicin til behandling af svage smerter.

Her er en oversigt over svag smertestillende medicin der ændrer tilskud den 29. februar 2016, med angivelse af den nye tilskudsstatus og tilskudsklausulerne.

Her er en alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for al svag smertestillende medicin.

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af patienterne behandles med den medicin, der fortsat vil have generelt tilskud uden klausul. For disse patienter er der ingen ændringer. For de patienter, der er i behandling med noget af den medicin, der ændrer tilskud, skal lægen sammen med patienten i god tid inden den 29. februar 2016 tage stilling til den fremtidige behandling. 

Hvis man er i langvarig behandling med noget af den medicin, der får klausuleret tilskud, skal lægen tage stilling til, om man er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald skal lægen skrive/markere tilskud på recepten.

Hvis man er i langvarig behandling med noget af den medicin, der mister tilskud, skal man som udgangspunkt skifte behandling, hvis man fortsat vil have offentligt tilskud. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en helt særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige, og patienten ikke kan skifte behandling til medicin med generelt tilskud. 

Information

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder at opfordre de berørte patienter til inden den 29. februar 2016 at tale med lægen om den fremtidige behandling. Her er den informationsfolder, som apoteket kan udlevere til de kunder, der er i langvarig behandling med et af de svage smertestillende lægemidler, der er nævnt i folderen: Informationsfolder til borgere om ændring af tilskud til medicin mod svage smerter

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via e-mail, via regionerne og via sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger. 

Sundhedsstyrelsens afgørelse

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger. Afgørelsen er truffet den 16. september 2015 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor man kan læse en mere detaljeret begrundelse: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID´er og lægemidler mod svage smerter

Tilskud til det meste medicin

For den medicin, som de fleste patienter er i behandling med, og som er mest hensigtsmæssig at bruge, vil der være generelt tilskud. Det drejer sig om:

 • acetylsalicylsyre, tabletter 500 mg (> 20 stk.)
 • dexibuprofen, filmovertrukne tabletter
 • ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg (> 20 stk.) 
 • ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 og 600 mg samt depottabletter 
 • naproxen, orale lægemidler (oral suspension, tabletter og enterotabletter)
 • paracetamol, tabletter (500 mg) og filmovertrukne tabletter 500 mg (> 20 stk.) 
 • paracetamol, tabletter 1000 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg, depottabletter og tabletter med modificeret udløsning

Medicin, der ændrer klausul

Anden svag smertestillende medicin, som har klausuleret tilskud i dag, får ændret tilskudsklausulen. Det drejer sig om:

 • paracetamol, håndkøb oral opløsning og oral suspension
 • paracetamol, håndkøb suppositorier 125 mg og 250 mg
 • paracetamol, større receptpligtige pakninger af brusetabletter og suppositorier

Medicin, der får klausuleret tilskud

For et enkelt lægemiddel ændres det generelle tilskud til generelt klausuleret tilskud. Det drejer sig om: 

 • naproxen, suppositorier

Medicin, der mister tilskud

Noget svag smertestillende medicin, der i dag har generelt (automatisk) tilskud, vil miste tilskud. Det drejer sig om:

 • acetylsalicylsyre, små pakninger i håndkøb af tabletter 500 mg, ≤ 20 stk.
 • dexketoprofen 
 • diclofenac 
 • diclofenac + misoprostol 
 • etodolac 
 • ibuprofen, små pakninger i håndkøb af filmovertrukne tabletter 200 mg, ≤ 20 stk.
 • indometacin 
 • lornoxicam 
 • meloxicam
 • nabumeton 
 • paracetamol, små pakninger i håndkøb af orale former (tabletter, filmovertrukne tabletter, brusetabletter)
 • paracetamol, små pakninger i håndkøb af rektale former (suppositorier 500 mg og 1000 mg)
 • piroxicam 
 • tenoxicam 
 • tiaprofensyre

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...