To nye enhedschefer i Sundhedsstyrelsen

7. maj 2015

Sundhedsstyrelsen ansætter to nye chefer for enhederne Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, SENord, og Overvågning af virksomheder & Kvalitet, VOK. Ny enhedschef for SENord bliver Charlotte Hjort, og ny enhedschef for VOK bliver Merete Hermann.

Charlotte Hjort er speciallæge i arbejdsmedicin og har en stor og bred ledelseserfaring både fra private og offentlige virksomheder. De seneste 6 år har hun været kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt.

Ansættelsen af Charlotte Hjort sker i en periode med stort politisk og mediemæssigt fokus på Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner. Charlotte Hjort skal som enhedschef i SENord stå i spidsen for den modernisering af tilsynet som Sundhedsstyrelsen gennemfører i 2015. Moderniseringen omfatter bl.a. forenklede arbejdsgange og fælles koncepter for fx sagsbehandling og journalisering. Med ansættelsen af Charlotte Hjort er de tre ledende stillinger som enhedschefer i den nye organisation for Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord-, Syd- og Østdanmark besat.

Charlotte Hjorth har tidligere haft ledende stillinger inden for det arbejdsmedicinske område som bl.a. overlæge på arbejdsmedicinsk klinik i Ålborg og som virksomhedsansvarlig bedriftslæge hos CRECEA A/S.

Charlotte Hjort har stor erfaring med kvalitetsledelse, herunder arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel.

Charlotte Hjort har arbejdet som ekstern kvalitetskonsulent, Surveyor, for IKAS og har været med til at udvikle 2. generation af Den Danske Kvalitetsmodel. Charlotte Hjort tiltræder stillingen den 15. juni 2015.

Overvågning af virksomheder og kvalitet

Merete Hermann er ansat som ny enhedschef i Overvågning af virksomheder & Kvalitet, VOK. Merete Hermann har en stor og bred ledelseserfaring både fra private og offentlige virksomheder. De seneste 7 år har hun arbejdet i den tidligere Lægemiddelstyrelse og siden Sundhedsstyrelsen - først som sektionsleder og siden september 2014 som konstitueret enhedschef for Overvågning af Virksomheder og Kvalitet.

Før Lægemiddelstyrelsen arbejdede Merete Hermann som salgs- og funktionschef på privathospitalet Hamlet. Merete Hermann har et godt kendskab til Sundhedsstyrelsens forretningsområder og har stor erfaring med effektivisering af processer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...