Verdenssundheds­organisationen WHO bekræfter sikkerheden ved HPV-vacciner

18. december 2015

WHO’s globale komite for vaccinesikkerhed (Global Advisory Committee on Vaccine safety - GACVS) har den 17. december 2015 afgivet en udtalelse vedrørende sikkerheden ved HPV-vaccinerne.

WHO’s komite GACVS har systematisk undersøgt de seneste sikkerhedsspørgsmål vedrørende HPV-vaccinerne og finder ikke sikkerhedsproblemer, der giver anledning til at ændre brugen af vaccinerne.

Udtalelsen handler blandt andet om de to syndromer POTS og CRPS, der for nyligt også er blevet vurderet af Det Europæiske Lægemiddelagentur. WHO vurderer, at selv om det er vanskeligt at diagnosticere og fuldt ud karakterisere syndromerne POTS og CRPS har en gennemgang af data før og efter godkendelsen af vaccinerne ikke påvist, at disse syndromer er relateret til HPV-vaccinerne.

”Fra Lægemiddelstyrelsens side synes vi, det er betryggende at WHO er enige med både EMA og de danske sundhedsmyndigheder i denne sikkerhedsvurdering” siger Line Michan, der er specialekonsulent i Lægemiddelstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr. 

”I Lægemiddelstyrelsen fortsætter vi vores intensive overvågning af sikkerheden ved vaccinen og opfordrer fortsat både læger, patienter og pårørende, der har formodninger om, at de selv eller deres patienter har fået bivirkninger, til at indberette til os, så får vi det bedst mulige grundlag for at vurdere sikkerheden ved vaccinen også fremover”, siger Line Michan.

Lægemiddelstyrelsen offentliggør hvert kvartal en status på antallet af indberettede bivirkninger i e-bladet Nyt om Bivirkninger, som findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Link

Seneste udgave af Nyt om Bivirkninger fra den 17. december 2015

Nyheden fra WHO


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...