Vigtig meddelelse til patienter, som er i behandling med blodfortyndende medicin (Warfarin Orion, Marevan eller Waran)

4. maj 2015

Nogle patienter skal have tjekket den blodfortyndende behandling hos lægen en ekstra gang

Sundhedsstyrelsen har for nylig besluttet, at apotekerne ikke længere må udlevere den blodfortyndende medicin af mærket Warfarin Orion i stedet for medicin af mærkerne Marevan eller Waran (og omvendt).

Patienter, der er skiftet fra Marevan eller Waran til Warfarin Orion, skal sørge for at få kontrolleret deres blods evne til at størkne – den såkaldte INR-værdi – hos lægen en af de nærmeste dage, hvis de endnu ikke har fået målt deres INR på den nye behandling. Det samme gælder patienter, der er skiftet fra Warfarin Orion til Marevan eller Waran, og som ikke har fået tjekket INR efter skiftet.

Patienter, der er i behandling med Warfarin Orion, og som har fået kontrolleret, at deres INR-værdier er stabile med Warfarin Orion, kan fortsætte behandlingen uden at foretage noget ekstraordinært.

Ligeledes kan patienter, der er i behandling med Marevan eller Waran, og som har fået tjekket, at deres INR-værdier er stabile med denne behandling, fortsætte den som planlagt.

Nogle patienter er i besiddelse af udstyr til selv at kunne foretage INR-målingen, men hvis man er i tvivl om målingen, bør man rette henvendelse til den læge, der har ansvaret for behandlingen. 

Vigtigt: Patienter må ikke uden aftale med læge ophøre med eller ændre den aftalte dosering på den blodfortyndende medicin, da det kan give en øget risiko for blodpropper eller blødning. Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål til din behandling.

Baggrund for udmeldingen

Sundhedsstyrelsen har i den seneste tid fået flere indberetninger om patienter, som efter skift af deres blodfortyndende medicin fra Marevan til Warfarin Orion har oplevet utilsigtede stigninger i den såkaldte INR-værdi, som er et mål for den blodfortyndende aktivitet. For høje INR-værdier er forbundet med en øget risiko for blødninger. Det er årsagen til beslutningen om, at apotekerne ikke længere må udlevere Warfarin Orion i stedet for Marevan eller Waran (og omvendt). Se tidligere meddelelse herom: Warin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran

Det er ikke sikkert, at INR-stigningerne skyldes skift af blodfortyndende præparat til Warfarin Orion. Stigningerne kan også skyldes faktorer, der intet har med skift af præparat at gøre, fx kost eller anden medicin. Der er ikke konstateret problemer med selve kvaliteten af Warfarin Orion. 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for betydende ændringer i den blodfortyndende effekt ved skift mellem Marevan/Waran og Warfarin Orion er meget lille. Ovenstående anbefaling er derfor foretaget ud fra en forsigtighedsbetragtning.

Om Warfarin Orion, Marevan og Waran

De tre produkter indeholder alle det samme aktive stof: warfarin.

Warfarin Orion er et såkaldt generisk produkt, hvor det aktive stof bliver absorberet i et omfang, der er sammenligneligt med det oprindelige præparat. Marevan og Waran er det oprindelige præparat med warfarin, idet Waran er en parallelimporteret version af Marevan.

Warfarin er blodfortyndende medicin, der anvendes til forebyggelse og behandling af visse typer blodpropper. Dosis er individuel og justeres ud fra blodprøver.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...