Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran

20. april 2015

Se opdatering til denne nyhed: Vigtig meddelelse til patienter, som er i behandling med blodfortyndende medicin (Warfarin Orion, Marevan eller Waran) 4. maj 2015


Sundhedsstyrelsen har ophævet den generiske substitution med det blodfortyndende lægemiddel Warfarin Orion. Det betyder, at apotekerne ikke længere må udlevere Warfarin Orion i stedet for Marevan eller Waran. Nogle patienter i behandling med Warfarin Orion skal have tjekket den blodfortyndende behandling en ekstra gang.

Sundhedsstyrelsen har i den seneste tid fået flere indberetninger om patienter, som efter skift af deres blodfortyndende medicin fra Marevan til Warfarin Orion har oplevet utilsigtede stigninger i den såkaldte INR-værdi, som er et mål for den blodfortyndende aktivitet. For høje INR-værdier er forbundet med en øget risiko for blødninger.

Derfor har Sundhedsstyrelsen besluttet med omgående virkning at fjerne Warfarin Orion fra listen over lægemidler, der kan indbyrdes substitueres med Marevan og Waran, jf. receptbekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Der har ikke været rapporteret nogle tilfælde med blødning blandt de nævnte patienter, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, om INR-stigningerne skyldes skift af blodfortyndende præparat til Warfarin Orion, eller om der er andre forklaringer. Sundhedsstyrelsens beslutning er derfor taget ud fra en forsigtighedsbetragtning. Der er ikke konstateret problemer med selve kvaliteten af Warfarin Orion.

Information til apoteker

Personale på apoteker skal være opmærksom på, at der ved indløsning af recepter udstedt på Marevan eller Waran ikke længere må substitueres med Warfarin Orion.

Information til patienter

Patienter, der er i behandling med Warfarin Orion, og som har fået kontrolleret, at deres INR-værdier er stabile med Warfarin Orion, kan fortsætte behandlingen uden at foretage noget ekstraordinært.

Patienter, der tidligere har været i behandling med Marevan eller Waran, og som nu er skiftet til Warfarin Orion, og som ikke har fået kontrolleret effekten af den blodfortyndende medicin efter skiftet, skal inden for de nærmeste dage rette henvendelse til læge for at få kontrolleret behandlingen. 

Kontakt læge eller apotek i tvivlstilfælde. Patienter må ikke uden aftale med læge ophøre med eller ændre dosis på den blodfortyndende medicin. 

Information til læger

Læger skal være opmærksomme på ovenstående og om nødvendigt kontrollere INR hos patienter, der har været i behandling med Marevan eller Waran og er skiftet til Warfarin Orion. Patienter, der allerede er i behandling med Warfarin Orion, og som er velbehandlede med stabile INR niveauer på denne behandling, kan fortsætte med Warfarin Orion.

Om Warfarin Orion, Marevan og Waran

De tre produkter indeholder alle det samme aktive stof: warfarin.

Warfarin Orion er et såkaldt generisk produkt, hvor det aktive stof er vist at blive absorberet i et omfang, der er sammenligneligt med det oprindelige præparat. Marevan og Waran er det oprindelige præparat med warfarin, idet Waran er en parallelimporteret version af Marevan. 

Warfarin er blodfortyndende medicin, der anvendes til forebyggelse og behandling af visse typer blodpropper. Dosis er individuel og justeres ud fra blodprøver (INR – International Normalized Ratio).

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...