Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår

23. november 2017

Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår – fra den 23. december 2017 til den 1. januar 2018, begge dage inklusive.

Det betyder, at post og fax sendt til Lægemiddelstyrelsens adresse og hovednummer ikke bliver læst i denne periode.

På denne side kan du læse, hvilke tidsfrister der gælder ansøgninger inden for Lægemiddelstyrelsens område i 2017.

Ansøgningsfrister i 2017

Udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

Eksportcertifikater for lægemidler: 13. december 2017

Kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr: 15. december 2017

Eksportcertifikater for medicinsk udstyr: 15. december 2017

Tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg: 20. december 2017

Markedsføringstilladelser til lægemidler: 20. december 2017

 


Ansøgningsfrister i 2017

Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

Lægemiddelstyrelsen behandler hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler) i hverdagene mellem jul og nytår.

Den ansøgende læge, tandlæge eller dyrlæge kan sende en ansøgning digitalt fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller via faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.

Man kan også få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 4488 9536 den 27. – 29. december 2017 i tidsrummet kl. 10 – 15.

 

Sidste frist for ansøgninger om eksportcertifikater for lægemidler i 2017

Sidste frist i 2017 for ansøgninger om eksportcertifikater for lægemidler er den 13. december 2017.

Certifikater vi har modtaget fra den 13. december til den 21. december 2017, bliver afsendt senest den 22. december 2017.

Certifikater vi har modtaget den 22. december 2017 senest kl. 14.00, bliver forsøgt afsendt den 22. december 2017. Certifikater modtaget efter kl. 14.00, bliver betragtet som modtaget den 27. december 2017 og bliver først ekspederet den 4. januar 2018.

Vi ekspederer ikke certifikater den 2. og 3. januar 2018.

 

Sidste frist for ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr i 2017

Sidste frist i 2017 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr er den 15. december 2017.

Ansøgninger vi modtager efter denne dato, bliver betragtet som modtaget den 2. januar 2018.

 

Sidste frist for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr i 2017

Sidste frist i 2017 for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr er den 15. december 2017.

Ansøgninger vi modtager efter denne dato, bliver betragtet som modtaget den 2. januar 2018.

 

Sidste frist i 2017 for ansøgninger om tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg i 2017

Sidste frist i 2017 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg vil være den 20. december 2017.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2018.

 

Sidste frist i 2017 for ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler i 2017

Sidste frist i 2017 for modtagelse af lægemiddelansøgninger vil være den 20. december 2017.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2018.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.