Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 11. maj

7. maj 2018

Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 11. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag).

Udleveringstilladelser

Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning elektronisk vha. NemID medarbejdersignatur eller via det sædvanlige faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.

Det er også muligt at få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 4488 9536 eller på udleveringstilladelser@dkma.dk fredag den 11. maj kl. 10 – 15.

Links

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til mennesker

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til dyr

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.