Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår

2. december 2019, Opdateret 5. december 2019

Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår - fra den 24. december 2019 til den 1. januar 2020, begge dage inklusive.

Det betyder, at henvendelser til Lægemiddelstyrelsen, med enkelte undtagelser, ikke bliver læst og besvaret i denne periode.

På denne side kan du se, hvilke tidsfrister der gælder for ansøgninger for Lægemiddelstyrelsens område i 2019.

Ansøgningsfrister i 2019

Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

Lægemiddelstyrelsen behandler hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler) i hverdagene mellem jul og nytår.

Den ansøgende læge, tandlæge eller dyrlæge kan sende en ansøgning digitalt fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller via faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.

Man kan også få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 4488 9536 den 27. og 30. december 2019 i tidsrummet kl. 10 – 15.

 

Tidsfrist for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr i 2019

Sidste frist i 2019 for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr er den 16. december 2019.

Ansøgninger vi modtager efter denne dato, bliver betragtet som modtaget den 2. januar 2020.

 

Tidsfrist for kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr i 2019

Sidste frist i 2019 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr er den 18. december 2019.

Ansøgninger vi modtager efter denne dato, bliver betragtet som modtaget den 2. januar 2020.

 

Tidsfrist for ansøgninger tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg i 2019

Sidste frist i 2019 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg vil være den 18. december 2019.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2020.

 

Tidsfrist for ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler i 2019

Sidste frist i 2019 for modtagelse af lægemiddelansøgninger vil være den 18. december 2019.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2020.

 

Tidsfrister for ansøgninger om eksportcertifikater for lægemidler i 2019

Ansøgninger om eksportcertifikater for lægemidler modtaget senest den 10.december 2019, vil blive afsendt senest den 19. december 2019.

Anmodninger om certifikater modtaget mellem den 11. og 19. december 2019, vil blive afsendt den 23. december 2019.

Anmodninger om certifikater modtaget den 20 december 2019 senest kl. 11.00, vil om muligt blive afsendt den 23. december 2019.

Anmodninger om certifikater modtaget senere, bliver betragtet som modtaget den 23. december 2019 og bliver først ekspederet den 6. januar 2020.

Vi udsteder ikke certifikater den 23. december 2019 og den 2. og 3. januar 2020.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...