Indberettede formodede bivirkninger
ved COVID-19 vacciner