Forsyning af medicin

20. april 2020
Banner med ikoner for piller, coronavirus og ambulance

COVID19-pandemien påvirker lægemiddelforsyningen over hele verden, og det kan ikke udelukkes, at der vil opstå forsyningsvanskeligheder med vigtig medicin. Lægemiddelstyrelsen og AMGROS, regionernes indkøber af medicin til sygehusene, har siden epidemiens begyndelse arbejdet tæt sammen med øvrige relevante aktører om at modvirke forsyningsvanskeligheder af medicin i Danmark. På europæisk plan deltager Lægemiddelstyrelsen på Danmarks vegne i en strategisk koordinationsgruppe, sammensat af repræsentanter for EU-medlemslandene, EU-Kommissionen og det europæiske medicinalagentur, der arbejder på at modvirke forsyningsproblemer på europæisk niveau.

På baggrund af den ekstraordinære situation er der vedtaget nye regler, der blandt andet indebærer, at virksomheder og apotekere kan pålægges at indberette oplysninger om lagerbeholdninger af medicin til Lægemiddelstyrelsen, og at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde virksomheder og apotekere at sprede lagre af medicin mm..

Selvom der endnu ikke er meldt om væsentlige forsyningsproblemer med medicin som følge af COVID-19-pandemien, planlægger myndighederne ud fra, at de vil opstå. Forsyningsproblemer kan opstå og situationen forværres, hvis der sker hamstring.

Siden COVID19-udbruddet i Kina er der iværksat en lang række initiativer i Danmark og internationalt for at modvirke forsyningsproblemer med medicin. I Danmark er der bl.a. indført en begrænsning på salget af lægemidler i håndkøb og på recept. Grossisterne, der indkøber medicin til apoteker og sygehuse, arbejder desuden på at tilpasse lagrene af vigtig medicin. 

 


Om samme tema:

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...