Forsyning af værnemidler

Opdateret 15. maj 2020
Banner med ikoner for værnemidler, ansigtsmasker, håndsprit og håndvask

Som følge af den verdensomspændende COVID-19-pandemi er efterspørgslen efter værnemidler stor i sundhedsvæsenet og generelt.

For at understøtte regioner og kommuner i bestræbelserne på at skaffe tilstrækkeligt med værnemidler etablerede Lægemiddelstyrelsen et logistikcenter med et nationalt overblik over beholdningen i regioner og kommuner. Herfra skulle koordinationen på nationalt niveau af distribution og omfordeling af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr mellem regioner og kommuner foregå. Der blev desuden etableret et samarbejde med en lang række af de største danske virksomheder med henblik på at omlægge produktionen til at fremstille værnemidler.

Lægemiddelstyrelsen iværksatte derudover kampagnen Danmark hjælper Danmark, hvor organisationer, myndigheder, institutioner og private virksomheder kunne melde idéer ind til, hvordan der kunne skaffes ekstra værnemidler, COVID19-tests og håndsprit til brug for frontlinjemedarbejderne i sundhedsvæsenet. Herudover blev borgere og ansatte i både sundhedssektoren og alle andre sektorer og virksomheder opfordret til generelt at anvende håndsprit og værnemidler med omtanke og i præcist det omfang, der er behov for – hverken mere eller mindre. 

 


Om samme tema:

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...