Vacciner og medicin til behandling mod COVID-19

Opdateret 25. juni 2020
Banner med ikoner for sprøjte, kolber og coronavirus

Virussen COVID-19 har spredt sig over det meste af kloden. COVID-19 er en ny type virus fra den samme familie som SARS og MERS. Over hele verden pågår der lige nu forsøg med nye og gamle lægemidler, som måske kan bruges til at bekæmpe sygdommen.

Så snart en virksomhed mener, at den er klar til at få en vaccine eller medicin til behandling godkendt, skal den sende dokumentation for medicinens effekt og sikkerhed ind til lægemiddelmyndighederne. Når det drejer sig om lægemidler mod smitsomme sygdomme, foregår det i EU via den såkaldte centrale procedure. Det vil sige, at det skal indsendes til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som vurderer vaccinen eller medicinen på vegne af alle landene i EU. Hvis EMA anbefaler det, udsteder EU-kommissionen herefter en tilladelse til markedsføring i samtlige EU-lande.

Når det handler om vacciner eller medicin til behandling til særlige akutte situationer som denne, er det muligt at køre en særlig hurtig proces. Proceduren kan gennemføres på ca. 70 dage mod normalt 210 dage, fordi man anvender det, der hedder rolling review, som betyder, at lægemiddelvirksomhederne indsender deres data til EMA til evaluering, lige så snart de er tilgængelige. Det er anderledes end en normal godkendelsesprocedure, hvor virksomheden indsender alle data samlet til sidst, når alt er færdigtestet. Vurderingerne foretages løbende af en ekspertgruppe og i tæt dialog med sundhedsvæsenet i de lande, der er ramt af virusudbruddet. Når vaccinen kommer på markedet, vil der blive sikret en tæt løbende opfølgning af eventuelle bivirkninger.

Studier og forskning om medicin mod COVID-19

Lægemiddelstyrelsen følger studier og forskning fra hele verden om medicin mod COVID-19 tæt. På denne side i boksen ”studier af vacciner og lægemidler i verden” kan du se, hvilke studier vi har registreret. Listerne opdateres løbende.

Vær opmærksom på, at der er tale om foreløbige vurderinger af studier, der ud fra de foreliggende oplysninger er værd at lægge mærke til. Væsentlige studier er markeret med gult. Det betyder, at vi vurderer, at studierne er lavet på en måde, der gør, at de potentielt kan give vigtig viden ift. udvikling af medicin mod COVID-19.

Forsøg i Danmark godkendt via hasteprocedure

Forskerne er også i gang i Danmark. Her på siden opdaterer vi løbende en liste over forsøg herhjemme med medicin mod COVID-19, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt via hasteprocedure, efterhånden som de er sendt ind til os. Sagsbehandlingstiden er reduceret fra normalt 35 dage til 3 dage.


Om samme tema:

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...