Nyheder om særlige produktområder

 • Opdatering af den vejledende dopingliste

  | 11. december 2017 |

  Vi har nu vurderet, at LGD-4033 / Ligandrol er doping og derfor et reguleret stof: Det betyder, at dette stof indsættes på vores liste over stoffer, som vi har vurderet, falder ind under § 1 i dopingloven (lov nr. 232 af 21. april 1999 med senere ændringer).

 • Ansøgere til dyrkning af cannabis til medicinsk brug

  | 17. november 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen offentliggør nu navnene på de virksomheder, som har søgt om tilladelse til udviklingsordningen for dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug.

 • Ansøgere om tilladelse som cannabismellemprodukt­fremstiller

  | 9. november 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen offentliggør nu navnene på de virksomheder, der har søgt om tilladelse som cannabismellemproduktfremstiller.

 • Nu kan der søges om optagelse af cannabisprodukter til forsøgsordningen

  | 27. oktober 2017 |

  Ansøgningsmateriale til optagelse af cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter på Lægemiddelstyrelsens liste over produkter i forsøgsordningen er netop lagt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 • Videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis

  | 5. oktober 2017 |

  Der ønskes gennemført et eller flere forskningsprojekter, der kan øge den videnskabelige erfaring med medicinsk cannabis. Dette skal ske som led i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

 • Virker forebyggende antibiotikabehandling af dyr?

  | 29. september 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen har undersøgt, hvorvidt antibiotisk massebehandling af dyr virker. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i luftvejsinfektioner hos kalve og inkluderer de seneste 50 års forskning på området. Resultatet viser, at forebyggende behandling med antibiotika kan nedsætte antallet af syge dyr, men også at man skal behandle et stort antal dyr for hvert tilfælde af sygdom, der forebygges.

 • Nu kan der søges om tilladelse til fremstilling af cannabisprodukter samt til dyrkning af cannabis

  | 29. september 2017 |

  Ansøgningsmateriale til fremstilling af cannabismellemprodukter samt ansøgningsmateriale til udviklingsordning for dyrkning og håndtering af cannabis til medicinsk brug er netop offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 • Veterinærmedicinsk medlem til Lægemiddelnævnet

  | 28. september 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget et tilstrækkeligt antal veterinærmedicinske kandidater inden fristens udløb, og ønsker derfor at indkalde yderligere forslag til veterinærmedicinske kandidater. Forslag skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 12. oktober 2017.

 • Opdateret liste over udvalgte biologiske lægemidler

  | 15. august 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen har opdateret listen over udvalgte biologiske lægemidler, hvor lægemidlets navn og batchnummer så vidt muligt skal anføres ved indberetning af formodede bivirkninger.

 • Bravecto® kan i sjældne tilfælde give kramper hos hunde

  | 10. august 2017 |

  Det Europæiske Lægemiddelagentur har undersøgt bivirkningerne ved flåt- og loppemidlet Bravecto®. Konklusionen er, at det i meget sjældne tilfælde kan udløse kramper hos hunde – primært hos hunde med epilepsi.

 • Lægemiddelstyrelsen præciserer forhold vedr. dyrkning af cannabis til medicinsk brug

  | 13. juli 2017 |

  Ved en beklagelig misforståelse lagde Lægemiddelstyrelsen i denne uge nogle spørgsmål-svar på vores hjemmeside om den kommende udviklingsordning om medicinsk cannabis, d

 • Europa-Kommissionens afgørelse om veterinære lægemidler der indeholder zinkoxid

  | 6. juli 2017 |

  Europa-Kommissionen har den 26. juni 2017 vedtaget en afgørelse, der indebærer, at medlemsstaterne skal tilbagekalde alle markedsføringstilladelser for veterinærlægemidler, der indeholder zinkoxid, som indgives oralt til svin. De lægemidler, der er berørt af afgørelsen, fremgår af bilag I til afgørelsen.

 • Rapporter om alvorlige bivirkninger ved centralt godkendte, veterinære lægemidler skal ikke til LMST

  | 3. juli 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen stiller ikke længere krav om overførsel af rapporter om 3. lands alvorlige og uventede bivirkninger på centralt godkendte, veterinære lægemidler.

 • Ny indstilling af udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 21. marts 2017 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har bekræftet en tidligere beslutning om udfasning af zinkoxid. CVMP har derfor nu genindstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

 • Revurdering af CVMP's beslutning om udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 5. januar 2017 |

  Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP skal revurdere beslutningen om udfasning lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise.

 • Ny formand for PhVWP-V

  | 20. december 2016 |

  Dyrlæge Lisbet Vesterager Borge er valgt som formand for den europæiske arbejdsgruppe Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

 • Udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 16. december 2016 |

  Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har indstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

 • EU fjerner antibiotika-kombination til svin og kyllinger

  | 25. august 2016 |

  EU-kommissionen har i denne uge truffet beslutning om at fjerne en række antibiotika-produkter til opblanding i foder fra markedet.

 • Markedsføringstilladelse til lægemiddel til køer suspenderes i EU/EEA

  | 19. juli 2016 |

  Den centrale komite for veterinære lægemidler, CVMP, har pr. 14. juli 2016 indstillet til Kommissionen, at markedsføringstilladelsen af det centralt godkendte lægemiddel Velactis (cabergolin) suspenderes midlertidigt. Velactis anvendes til at reducere mælkeproduktionen hos malkekøer ved goldning. Suspenderingen anbefales, efter at alvorlige bivirkninger er indberettet i tilslutning til anvendelse af Velactis.

 • Anvendelse af lægemiddel til køer suspenderes

  | 21. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har dags dato valgt at suspendere anvendelse af lægemidlet Velactis som bruges til at reducere mælkeproduktionen (goldning) hos malkekøer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.