DKMAnet: tilladelse til at forhandle håndkøbsmedicin - spørgsmål og svar

Opdateret 14. december 2022

Hvilke fordele giver det mig at søge om tilladelse til detailforhandling digitalt?

Når du ansøger via DKMAnet, vil du i de fleste tilfælde få din tilladelse inden for 15 minutter. Hvis det ikke er tilfældet, vil det blive oplyst på sidste side, når ansøgningen er indsendt.

Sagsbehandlingstiden for nye ansøgninger op til 90 dage, mens ændringer kan tage op til 30 dage.


Kan jeg gå ind og finde min tilladelse til detailforhandling på DKMAnet?

Du kan se, hvilke former for håndkøbslægemidler din butik har tilladelse til at sælge samt finde sin udstedte tilladelse inde på DKMAnet.

Hvis din tilladelse er blevet udstedt manuelt, kan du ikke se din tilladelse i DKMAnet.


Hvad koster det at få en tilladelse til detailforhandling?

Man skal betale et ansøgningsgebyr, derudover skal Alle aktive virksomheder betale årsgebyr. Hvis virksomheden får en tilladelse indenfor de første 9 måneder (januar–september) skal der betales årsgebyr det pågældende år. Hvis tilladelsen udstedes de sidste 3 måneder (oktober–december) af året, skal der ikke betales årsgebyr det pågældende år. Der opkræves årsgebyr én gang om året, typisk i første kvartal. Gebyrerne bliver reguleret hvert år i januar måned.

Se gebyrstørrelsen: Salg af medicin uden for apotek


Hvordan giver jeg Lægemiddelstyrelsen besked om ny ejer, adresseændring eller anden ændring af tilladelsen?

Du kan logge på dkma.net og ansøge om et ejerskifte til tilladelsen eller ændring af tilladelsen. Du kan læse mere omkring en Detailtilladelse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

Forhandling af håndkøbslægemidler - spørgsmål og svar (laegemiddelstyrelsen.dk)

Vær opmærksom på at det koster et administrationsgebyr at flytte adresse svarende til ansøgningsgebyret.

Se gebyrstørrelsen: Salg af medicin uden for apotek


Kan jeg søge om tilladelse til detailforhandling for flere butikker?

Du kan ansøge om tilladelse til detailforhandling af lægemidler i samtlige butikker, som du er virksomhedsadministrator for på DKMAnet.

Du kan læse mere omkring en Detailtilladelse på lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

Forhandling af håndkøbslægemidler - spørgsmål og svar (laegemiddelstyrelsen.dk)


Hvem har lov at søge om tilladelse til detailforhandling?

Alle, der ønsker at detailforhandle håndkøbsmedicin uden for apotek.


Kan jeg også indberette salg af håndkøbsmedicin på DKMAnet?

Nej, sundhedsdatastyrelsen står for indberetningen af salgstal, https://lmsdetail.dk/ Indberetningen skal ske inden den 10. i den efterfølgende måned. Informationsbrev bliver sendt sammen med tilladelsen. Bemærk at der kun skal indberettes salgstal for salg af lægemidler til mennesker..


Hvor længe er min tilladelse til detailforhandling gyldig?

Tilladelsen er som udgangspunkt ikke tidsbegrænset. Du kan opsige tilladelsen på et hvilket som helst tidspunkt, men du skal være opmærksom på, at årsgebyret ikke tilbagebetales. Hvis du vil undgå opkrævning af næste års gebyr, skal tilladelsen opsiges inden udgangen af december. Årsgebyret opkræves også, selv om tilladelsen ikke benyttes. Derfor er det vigtigt, at opsige tilladelsen, hvis den ikke længere benyttes.


Skal man søge om en ny tilladelse til detailforhandling, hvis butikken skifter ejer?

Ja, man skal ansøge om et ejerskifte af tilladelsen.


Hvor finder jeg en liste over håndkøbsmedicin?

Se 'Liste over aktuelle håndkøbslægemidler' under Håndkøbslægemidler.


Hvor kan jeg købe håndkøbsmedicinen?

Så snart I har en gældende tilladelse til detailforhandling af håndkøbsmedicin, kan i med denne købe håndkøbsmedicinen hos engrosforhandlere og fremstillere i Danmark, mod forevisning af ens tilladelse.

I må kun købe fra engrosforhandlere og fremstillere, som har tilladelse til dette fra Lægemiddelstyrelsen.