DKMAnet: virksomhedstilladelser - spørgsmål og svar

Opdateret 13. september 2016

Hvilke fordele giver det mig at søge om virksomhedstilladelse digitalt?

Når du logger på DKMAnet for at ansøge om virksomhedstilladelse, henter systemet automatisk oplysninger om de aktiviteter, som er godkendt på jeres virksomhedstilladelse.

Det betyder, at ansøgningsskemaet er forudfyldt med de oplysninger, vi kender i forvejen. Derfor vil ansøgningsprocessen i langt de fleste tilfælde være mere enkel.

Du kan desuden til enhver tid logge på DKMAnet og finde og downloade en indsendt ansøgning. Endelig får du på DKMAnet et overblik over, hvornår virksomhedens tilladelser udløber.


Hvem kan søge om virksomhedstilladelse på DKMAnet for min virksomhed?

De personer i din virksomhed, som har fået tildelt rollen som virksomhedsbruger med adgang til virksomhedstilladelser kan søge.

Bemærk, at en virksomhedsadministrator med rettighed til virksomhedstilladelser skal oprette sig selv som bruger (under brugeradministration), for at kunne ansøge.

Se i øvrigt under Adgang til DKMAnet - spørgsmål og svar.


Hvordan forlænger jeg min virksomhedstilladelse på DKMAnet?

Efter at være logget ind skal du på DKMAnets forside vælge den type virksomhedstilladelse, som du ønsker at forlænge og derefter vælge handlingen Forlængelse siden Oversigt.


Kan jeg kun søge om virksomhedstilladelser digitalt på DKMAnet?

Nej, du kan stadig indsende ansøgninger udfyldt i wordskabelonen til Send en mail.


Kan jeg finde min virksomhedstilladelse på DKMAnet?

Nej, vi arbejder på at udbygge tovejs-kommunikationen på DKMAnet, så du på et senere tidspunkt kan finde din tilladelse her.


Hvor finder jeg information om gebyrer for virksomhedstilladelser?

Det finder du i 'Vejledning om krav og frister ved ansøgning om virksomhedstilladelse' under Virksomhedstilladelse.


Hvor finder jeg information om gyldigheden af virksomhedstilladelser?

Det finder du i 'Vejledning om krav og frister ved ansøgning om virksomhedstilladelse' under Virksomhedstilladelse.


Kan jeg søge om virksomhedstilladelse for flere sites på samme tid?

Ja, på selve ansøgningsskemaet på DKMAnet, kan du angive, hvilke sites, du ønsker at ansøge for.

På ansøgningsskemaet vil du kunne vælge de sites, som hovedvirksomheden har tilknyttet, og du vil desuden kunne tilføje nye.


Hvornår kan jeg søge om forlængelse af min virksomhedstilladelse?

Du kan søge om forlængelse fra seks måneder før tilladelsen udløber. Se desuden 'Vejledning om krav og frister ved ansøgning om virksomhedstilladelse' under Virksomhedstilladelse.


Hvad sker der, når jeg har indsendt min ansøgning om virksomhedstilladelse på DKMAnet?

Når du indsender en ansøgning om virksomhedstilladelse, startes der en sag op i Lægemiddelstyrelsen.

Hvis det er en ny virksomhed, eller der er tale om en inspektionskrævende ændring, vil Lægemiddelstyrelsen planlægge inspektion hos virksomheden, inden tilladelsen kan
udstedes.

Sagsbehandlingstiden er 30-90 dage afhængig af ansøgningens karakter.


Hvem retter Lægemiddelstyrelsen kontakt til, hvis det har spørgsmål til min ansøgning om virksomhedstilladelse?

Lægemiddelstyrelsen retter kontakt til den person i virksomheden, som har ansøgt om virksomhedstilladelse via DKMAnet.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...