Telefonbog

Vores hovednummer er 44 88 95 95.

Du kan finde alle Lægemiddelstyrelsens medarbejdere ved at søge efter fornavn, efternavn eller telefonnummer i telefonbogen nedenfor.

Kontakt Fornavn Efternavn Afdeling, Sektion Telefonnummer
Aarón Sosa Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518750
Agnete Lindequist Debois Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93596487
Aldana Rosso Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518634
Alex Morthorst Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518757
Alma Fejzic Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889311
Anders Uhrenholt Vestergaard Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93590229
Ane Blicher Schelde Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518745
Anette Tølløse Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
25386401
Anette Engelbreth Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889575
Anette Bjerregaard Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889358
Anette Kirstine Stark Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518752
Anette Ring Rømer Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
72227679
Anita Hougaard Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93514319
Anita Piper Mårtensson Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
25461761
Anita Vibsig Neutzsky-Wulff Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518838
Anja Poulsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
27597321
Anja Silke Christensen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518724
Anne Buur Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889199
Anne Engedahl Pastoft Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889369
Anne Tungelund Larsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
25265277
Anne Husted Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
44889135
Anne Kristine Hejlesen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889747
Anne Mette Nielsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889285
Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
40494066
Anne-Marie Dalseg Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518749
Anne-Marie Andersen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518818
Anne-Merete Brandt Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93514282
Anne-Mette Hoberg Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518646
Anne-Mette Rusch Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889566
Annette Kristensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889764
Annette Malmros Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889685
Annette Byrholt Hansen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889272
Annette-Malene Barfoed Israelsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
25265299
Ara Munch Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
93596414
Asbjørn Brandt Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 40451406
Aske Rasmussen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889128
Aslihan Ilgöy Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889131
Astrid Køhl Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889736
Astrid Munch Hestbæk Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
25265249
August Willer Strand Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518825
Aynur Sert Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
93590195
Beathe Sirevåg Mathisen Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93596412
Benedicte Lunddahl Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
44889755
Berit Engdorf Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889132
Berit Nautrup Andersen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
93518777
Bettina Holm Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr 44889760
Bettina Bryde Nielsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
77557705
Betty Winther Andersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
93590225
Bill Vestergaard Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
+4593590234
Birgit Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889260
Birgitte Holst Di­rek­tion,
Kva­li­tets­le­delse
25265247
Birgitte Ørslykke Møller Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889761
Birthe Moesgaard Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889224
Bo Sylvester Pedersen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
30639325
Bo Terp Møller Di­rek­tion,
Kva­li­tets­le­delse
25265262
Brian Nielsen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
44889227
Camilla Sværke Hansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
93596417
Camilla Riesbeck Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr 44889744
Camilla Melholt Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
29325928
Camilla Aabye Hansen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889788
Camilla Ærtebjerg Bæk Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
93590235
Camilla Edel Kinnerup Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889347
Camilla Lønborg Nielsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
44889189
Canan Atici Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
77557709
Caroline Sofie Clemmesen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
93518730
Casper Lydolph Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
93590147
Charlotte Schjerling Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889628
Charlotte Hansen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889194
Chris B. Jakobsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889252
Christian Heinrichson Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
25265202
Christian Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889549
Christian Ørnbøl Larsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
25265275
Christina Kibsgaard Di­rek­tion,
Di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet
20754102
Christina Højelse Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889286
Christina Palvad Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889731
Christina Grønlund Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889162
Christina Scot Madsen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889373
Christina Thygesen Eltorp Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889626
Christine Lønager Boesen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518677
Christine Hjorslev Poulsen Øko­no­mi 25265245
Christine Lund Pedersen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93518704
Claus Mortensen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
20939054
Claus Bo Jørgensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889363
David Alexander Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889734
Deirdre Mannion Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889721
Dennis Wehde Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93518822
Diana Ina Lauritzen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
93518614
Ditte Zerlang Christensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93514302
Doris Hovgaard Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93590156
Doris Irene Stenver Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 22460979
Dorte Heidelberg Lyndby Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889342
Dorte Hougaard Valentin Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889339
Dorthe Poulsen Di­rek­tion,
In­ter­na­tio­nalt Se­kre­ta­ri­at
44889308
Dorthe Bech Fink Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889571
Dorthe D. Jensen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
44889320
Eleonora Sandholdt Paulsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889129
Elisabeth Penninga Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889119
Ellen Hemmersam Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889653
Ellen Margrethe Vestergaard Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889264
Emilie Elisabeth Pouplier Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 27626553
Emma Stadsbjerg Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518767
Erik Østergaard Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889766
Erik Jacobsen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889257
Eskild Colding-Jørgensen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265200
Eva Astrup Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
44889545
Eva Rauhe Bækdahl Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889223
Frank Bøgh Madsen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889579
Frederik Grell Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93518671
Gar Fai Pang Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889754
Gitte Jørgensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889630
Gitte Bach-Breitling Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889383
Gitte Albæk Nielsen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889323
Gorm Herlev Jørgensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889288
Gunnar Thor Gunnarsson Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
93590202
Hanh Trung Ung Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889155
Hanim Yassin Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93518603
Hanna Zeime Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889785
Hanne Hermann Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889665
Hanne Bultoft Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93518601
Hanne Berg Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518814
Hanne Thy Iversen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889268
Hassan Kassem Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889648
Heidi Koch Andreasen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93514289
Helene Stenbæk Hansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93518632
Helle Mulvad Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
93514287
Helle Venn Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889205
Helle Munck Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889782
Helle Bunch Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889287
Helle Harder Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
25461753
Helle Christiansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93514254
Helle Vedstesen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889219
Helle Wendt Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889642
Helle Gerda Olsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93 59 64 64
Helle Jeppe Ramsing Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93596424
Henning Høy Hansen Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
22871328
Henning Willads Petersen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
41393052
Henrik Bendixen Øko­no­mi 44889325
Ib Alstrup Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25265244
Iben Vitved Øko­no­mi 77557711
Iben Lund Thonesen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889270
Ibrahim Ozdemir Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
93518706
Ilan Samuel Benarroch Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93514279
Imad Hussein Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
93590220
Ina Møller Vilstrup Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93518596
Inge Koch-Hansen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93514270
Inge Overby Jensen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889212
Irene Holm Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93590233
Irma Buza Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93596477
Jacob Bøsling Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889532
Jakob Cold Di­rek­tion 72227508
Jakob Lundsteen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
20953243
Janice Leander Nielsen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93514263
Jannie Wiegand Storgaard Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
44889775
Jeanne Majland Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
20921203
Jemima Noer Thyde Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
51536807
Jens Lichtenberg Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
25265248
Jens Piero Quartarolo Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr 93518713
Jeppe Väinö Sørensen Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
25528160
Jesper Christensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889319
Jesper Winther Koch Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
22572990
Jess Skrydstrup Petersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889781
Jette Schmidt Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889536
Jette Bonde Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889695
Jildis Nasufoska Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889528
Joan Boye Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889254
Jonas Munksgaard Severinsen Øko­no­mi 93590218
Jonatan Hall-Andersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93590206
Josephine Loasby Al-Sayed Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889510
Josiane Uwera Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518837
Juna Vedsted Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
93518623
Kåre Kemp Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93596427
Karen Juul Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889675
Karin Larsen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889715
Karin Agerbæk Troest Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889213
Karina Stavnsbjerg Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
44889330
Karina Juul Kristensen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93518600
Karoline Holm Felding Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93518684
Karsten Juel Kristoffersen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93514261
Kathrine Ask Asmussen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
93514252
Katja Magnussen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889188
Katrine Lanty-Dall Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889543
Katrine Lema Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
44889738
Katrine Bugge Skou Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
44889752
Katrine Damkjær Madsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889641
Keith Edward Baptiste Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889732
Kenneth Nieleboch Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889365
Kenny Glæsner Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889193
Kim Helleberg Madsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud 44889399
Kirsten Egebjerg Juul Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93590222
Kirstine Moll Harboe Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93590154
Kit Hyttel Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
44889309
Kristin Jøranli Astrup Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93596465
Kristina Pejkic Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
93518620
Kristina Laursen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518766
Kristina Bech Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889240
Kristine Hvolby Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889606
Kristine Frederiksen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
77557724
Lars Buch Hansen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
25265264
Laura Frisenfeldt Jakobsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
25265266
Lena Ribergaard Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
44889588
Lena Werther Andersen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889556
Lene Hansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889786
Lene Holt Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93590204
Lene Bjerring Bork Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
41129028
Lene Grejs Petersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889305
Lene Margrethe Jacobsen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518827
Linda Holm Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889241
Linda Dalsgaard Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889318
Line Michan Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
44889535
Lis Ehlers Starup Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
72227881
Lisa A. Larsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889361
Lisa Sofie Wassini Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889519
Lisbeth Bregnhøj Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
41129023
Lisbeth Lund Hemmingsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889746
Lise Rudbæk Christensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93518808
Lone Hansen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
44889149
Lone Lilja Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889225
Lone Nybo Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
93518674
Lone Stengelshøj Olsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889745
Lotte Dahl Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889554
Lotte Ellegaard Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889181
Lotte Leick Jørgensen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889677
Louise Jørgensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93518725
Louise Petersen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518705
Louise Bjørn Brønden Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Ve­te­ri­nær­me­di­cinsk Eva­lu­e­ring
93518697
Louise Elsa Zinglersen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
93514273
Louise F. S. Bang-Lauritsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889108
Louise Hesselbjerg Rasmussen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
25265297
Louise Jerup Lotz Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518715
Louise Lindskov Eskesen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889137
Louise Lykke Karlsson Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
93514245
Louise Rus Christensen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
22640808
Lydu Pham Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889115
Lynge Carlshollt Christiansen Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
25638912
Mai Brigsted Jensen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25265220
Mai Frederiksen Raun Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889558
Mai-Britt Peetz-Schou Nielsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889126
Maja Gregers Holst Di­rek­tion,
In­ter­na­tio­nalt Se­kre­ta­ri­at
93514269
Malene Gildberg Di­rek­tion,
Di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet
44889109
Malene Nissen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265290
Malene Hovgaard Ge Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889522
Maria Bruun Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889724
Maria Skiffard-Holm Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889780
Maria Elgaard Sørensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889778
Maria Krog Pedersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889563
Maria Zentner Weiss Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25460143
Marian Hjortlund Allon Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93590223
Marian Weber Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889208
Marianne Hjulgaard Di­rek­tion,
Kva­li­tets­le­delse
44889346
Marianne Højsgaard Rasmussen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889514
Marianne Ott Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889728
Marie Skovgaard Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
93518683
Marie Melskens Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889345
Marie Louise Schougaard Christiansen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 77557714
Marie Louise Vindvad Kristensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
93518810
Mark Jørgensen Chefjurist 93518696
Mark A Ainsworth Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518723
Martin Piffet Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889767
Martin Runebøll Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
44889202
Martin Clement Kristensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889733
Martin Zahle Larsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518746
Mathias Sjöberg Pedersen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
77557747
Matilde Kyst Behrens Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
41729058
May-Britt Kary Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93596566
Merete Blixenkrone-Møller Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 41129031
Merete Hermann Læge­mid­del­kon­trol 25461760
Mette Madsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889669
Mette Andersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889216
Mette Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
93518817
Mette Wikkelsø Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518492
Mette Bjørn Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
41239593
Mette Lynggaard Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93518667
Mette Aaboe Hansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse 22819555
Mette Linnert Jensen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265223
Mette Steen Tranholm Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889207
Mette Svenning Winkelmann Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
44889226
Mia Eilertsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
77557735
Michael Madsen Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93518710
Michael T. Løvendahl Johansen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93518656
Michele Zaugg Hansen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93518644
Mikael Landgreen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889293
Mikkel Kjelkvist Calum Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889187
Minh Phuong Duong Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889726
Mitra Salout Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889386
Mogens Westergaard Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518609
Mona Ring Gätke Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265222
Mona Vestergaard Laursen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
41132772
Morten Sichlau Bruun Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93514321
Morten Krydsfeldt Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889729
Morten Dahl Nielsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr 44889520
Nana Windeleff Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889773
Nanna Aaby Kruse Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
41249852
Nanna Borup Johansen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518714
Nanna Helene Lillelund Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
93518494
Nanna Lundgaard Rasmussen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889783
Natalie Schwartz Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
93518659
Neel Larsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
44889542
Neeraja Parameswaran Theepakaran Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
25265228
Neha Sharma Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518716
Nicholas Dale Ryerson Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
25399453
Nicolai Lyng Als Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
93518699
Niels Christian Kyvsgaard Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 41881211
Nikolai Laursen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889102
Nikolai Constantin Brun Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265288
Nikolas Jørgensen Di­rek­tion,
In­ter­na­tio­nalt Se­kre­ta­ri­at
93518456
Nina Dürr Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889175
Nina Vucina Pedersen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
44889526
Ole Weis Bjerrum Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265221
Päivi Susanna Worsøe Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93518693
Pauline Sylvest Salanti Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25265286
Peer Lyng Frandsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889276
Per Sindahl Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
44889544
Per- Olof Alvar Jansson Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25265279
Pernille Sterling Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889295
Pernille Fonnesbæk Madsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889197
Pernille Kaae Holm Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
93518729
Pernille Louise Stigaard Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889787
Pernille Lynge Gammelgaard Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
93514312
Peter Greve Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
22633594
Peter Seest Mogensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889177
Peter Qvist Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
25265269
Peter Plinius Thomsen 4488 9178
Pia Pedersen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
72228534
Pia Mentz Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889366
Pia Lynge Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889182
Poul Vibholm Petersen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
20950567
Raghad Riyadh Mohamad Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518816
Rahat Nazmi Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93518807
Randi Munk-Jakobsen Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 25265253
Rasmus Christfort Øhrstrøm Di­rek­tion,
Di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet
93518776
Rasmus Engvig Memmert Øko­no­mi 93596435
Rikke Larsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Kli­ni­ske For­søg
44889130
Rikke Müller Nielsen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518617
Rita Neel Jansen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889772
Rosalie Jarlbæk Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518520
Runa Vavia Fenger Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518610
Sabrina Lauritzen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518613
Safiye Özer Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889113
Sameer Kohli Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889336
Sandra Jeanette Wallerek Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
25265252
Sanne Have Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
93590221
Sanne Larsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
93518709
Sanne Højvang Salomonsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889280
Sara Westengaard Guldagger Di­rek­tion,
Di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet
91329521
Sepideh Zarbakht Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889179
Shara Mairof Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93518655
Signe Storm Menard Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518652
Signe Møllebæk Larsen Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889716
Signe Hougaard Nielsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889561
Signe Tang Børsmose Andersen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93518809
Signe V. Horn Pedersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
93518819
Sille Graa Andreasen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
25265281
Sinan Bardakci Sarac Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 41235892
Sisse Bøgh Andersen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Wor­k­flow
44889770
Sladjana Ivanovic Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889537
Solveig Røigaard-Petersen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
72227794
Sonia Klinger Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
93590228
Sorin Lindegaard Norge Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 44889690
Steffen Bager Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889316
Steinunn Agla Gunnarsdóttir Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889384
Stina Schultz Ormhøj Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
77557706
Stine Grøndal Skifte Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889748
Stine Jønson Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93518732
Stine Olsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
72227557
Stine Falk Petersen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
93514313
Stine Gregers Hørsøe Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889144
Stine Hasling Mogensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
93590227
Sune Maaholm Di­rek­tion,
For­ret­nings-IT
41235901
Sune Johansen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
44889614
Susan Olsen-Rasmussen Di­rek­tion,
Kva­li­tets­le­delse
25265294
Susan Elholm 25107595
Susanne Jørgensen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
44889114
Susanne Havn Aamand Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
25265256
Sussi Mie Betak Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889352
Tanja Lund Erichsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­del­bi­virk­nin­ger
25265291
Theis Moeslund Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889302
Thomas Senderovitz Di­rek­tion 44889109
Thomas Vagn Korsgaard Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
25265278
Thomas Øhlenschlæger Me­di­cinsk Eva­lu­e­ring & Bio­sta­ti­stik 93518733
Thomas Wejs Møller Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93596475
Thomas Dybro Lundorf Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
93518765
Thomas Malthe Trier Jacobsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93596425
Thomas Vestergaard Pedersen Læge­mid­del­kon­trol,
Inspek­tion
25528157
Thor Svendsen Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
93596423
Tina Sølberg Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Apo­te­ker & Til­knyt­ning
93518774
Tina S. Engraff Di­rek­tion,
In­ter­na­tio­nalt Se­kre­ta­ri­at
44889727
Tina Visholm Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889310
Tine Nyegaard-Nielsen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889540
Tine Broløs Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889538
Trang Hong Thi Lam Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
44889666
Trine Aalund Rasmussen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
25265233
Trine Fabricius Holm Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Re­gu­la­to­risk Pro­jekt­le­delse
93590155
Trine Lodberg Asmussen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
77557728
Trine Randløv Mattebjerg Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Me­di­cinsk Udstyr
93596410
Trine Sidonia Jensen Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Cen­tra­le Pro­ce­du­rer – Pro­jekt­le­delse
44889370
Troels Mogensen Chefjurist 44889344
Ulla Ryhl-Nielsen Læge­mid­delsik­kerhed & Me­di­cinsk ud­styr,
Læge­mid­de­lover­våg­ning
44889300
Ulla Vedel Læge­mid­del­kon­trol,
La­bo­ra­to­ri­um
44889127
Ulla Kirkegaard Madsen Apo­te­ker & Me­di­cin­tilskud,
Tilskud
44889350
Ulrik André Bøgelund Di­rek­tion,
Kom­mu­ni­ka­tion & Pres­se
93590237
Vivi Johansen Læge­mid­del­kon­trol,
Virk­som­heds­til­ladel­ser
93518768
Wiki Ng Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Læge­mid­del­ju­ra & Da­ta
44889643
Yen Ngoc Pham Læge­mid­del­go­d­ken­delse,
Far­ma­ceu­tisk Kva­li­tet
44889574

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.